Carte Blanche Middle East
Spring Sessions Amman

© Goethe-Institut

Rezidenční a vzdělávací projekt „Spring Sessions“ pro umělce z Ammánu zorganizoval v rámci projektu Carte Blanche Middle East v období od ledna do března 2017 řadu krátkých residencí v Goethe-Institutu Praha. Jedinečný instituční experiment umožňuje přenos blízkého východu do Evropy: Přístup k městu Ammán a k arabskému kulturnímu prostoru, k jeho hlasům, debatám a myšlenkám na břehu vltavy.

Pozvaní umělci rezidenčního programu přišli do Prahy jako nepředpojatí pozorovatelé města. V rámci pozvání byla aktivována existující síť umělců, stejně jako byla podnícena umělecká kooperace v novém kontextu. Práce a intervence umělců vystavené v tématickém prostoru pražského institutu byly doprovázeny programem česko-jordnáské spolupráce. Zvolená témata nám umožnila bližší vzhled do životní reality a vytvořila odezvu z obou měst: právo na město, LGBTI, podmínky kulturní produkce a svobodného vyjádření názoru.
Kobercová instalace „PrayWay“ umělecké skupiny Slavs and Tatars zvala návštěvníky tématického prostoru k odpočinku a k rozhovoru. Přímé spojení s oblíbenou kulturní kavárnou Books Café v Ammánu umožnilo video most a pomocí interaktivní mapy Ammán prozkoumáte, aniž byste opustili centrum Prahy. Ve speciálně sestavené knihovničce bude navíc možné se do tohoto města také začíst.
Ve druhém kole se rezidenčního programu zúčastní Melika Quteishat a Soraya Ghezelbash. Melika je výtvarná umělkyně a designérka z Ammánu, která ve své práci hledá propojení s přírodou, látkami a ilustracemi. Soraya, francouzsko-iránská architektka žijící v současné době v Bejrutu, zkoumá souvislosti mezi migrací a botanickou historií ve Středomoří. Pro Spring sessions 2016 vytvořily Soraya s Melikou společně Diversity of Death, instalaci z různých materiálů související s otázkou hranic lidských zásahů do přírody.