Umělkyně
Maria Thrän

Maria Thrän
© Jedna Dva Tři Gallery Prague (CZE)

Maria Thrän (1984, Eisenach) je umělkyně se sídlem v Berlíně pracující převážně s médiem instalace. Prostory jsou ústředním motivem její práce, kterou chápe jako procesuální konstrukci, která vyžaduje zkoumání a přezkoumávání hmoty a systémů. To zahrnuje reflexi ekologických a sociálních rozměrů a vztahů mezi prostorem a tělem. Základem pro její výzkum je kritické zkoumání a zohledňování relevantních technologií a teorií. Světlo a zvuk se stávají sochami vyplňujícími prostor cílícími na různé úrovně vnímání diváka, pro kterého se otevírá nový prostor pro individuální představivost.

Tato výstava byla vytvořena v rámci výstupu Programu Artist in Residence pořádaného artist-run iniciativou Petrohradská kolektiv.

Petrohradská kolektiv Residency Project se uskutečnil za finanční podpory: Státním fondem kultury ČR, Městskou částí Prahy 10, Ministerstvem kultury ČR, Goethe-Institutem Česká republika.

Autorku v projektu finančně podpořil Goethe-Institut Česká republika.