Překladatelka
Zuzana Henešová

Zuzana Henešová
© Tereza Hrubá

Zuzana Henešová (nar. v Opavě, 1982) vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci nizozemskou a německou filologii, část studia absolvovala na Radboud Universiteit Nijmegen. Poté působila na kulturním a tiskovém oddělení Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, zároveň se věnovala práci pro redakci literárního měsíčníku PLAV, spolupracovala s Institutem divadelních umění, sdružením Aspekt, DILIA aj. V současnosti působí jako překladatelka v Muzeu umění Olomouc. Tamtéž v rámci projektu SEFO vyšel v říjnu 2021 její nejnovější překlad z němčiny - první svazek edice Fórum Revize střední Evropy (E. Brix, E. Busek, MUO 2021), jehož vydání podpořilo České literární centrum udělením rezidenčního stipendia pro překladatele.