Překladatelka
Kathrin Janka

Kathrin Janka
Kathrin Janka, narozená 1969 ve Freiburgu/Breisgau, vystudovala slavistiku (ruskou i českou literaturu), dějiny východní Evropy, germanistiku a komparatistiku na univerzitách Freie Universität Berlin, FFUK/Praha a Universität Potsdam. Žije a pracuje jako překladatelka, lektorka a zpřostředovatelka české literatury ve vesnici Stolzenhagen (nedaleko Berlína). Překládá krásnou a vědeckou literaturu (prózu, drama, poezii), filmy (včetně titulků) a vzpomínkové texty pámětníků (převážně) z češtiny. Během rezidence v Broumově bude pracovat s textem Jana Zábrany. | © Kathrin Janka

Kathrin Janka, narozená 1969 ve Freiburgu/Breisgau, vystudovala slavistiku (ruskou i českou literaturu), dějiny východní Evropy, germanistiku a komparatistiku na univerzitách Freie Universität Berlin, FFUK/Praha a Universität Potsdam. Žije a pracuje jako překladatelka, lektorka a zpřostředovatelka české literatury ve vesnici Stolzenhagen (nedaleko Berlína). Překládá krásnou a vědeckou literaturu (prózu, drama, poezii), filmy (včetně titulků) a vzpomínkové texty pámětníků (převážně) z češtiny. Během rezidence v Broumově bude pracovat s textem Jana Zábrany.

athrin Janka je stipendistkou německo-českého rezidenčního programu Goethe-Institutu v broumovském klášteře.