Standardy kvality

Standardy kvality Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Kvalita. Slovo, které bereme vážně.

Odborné nároky na zkoušky z cizích jazyků jsou vysoké. Goethe-Institut ručí svým jménem, řízením kvality a dlouholetými zkušenosti za jejich splnění.

Úkoly jsou vypracovány odborníky se zkušenostmi s výukou a zkouškami. Konečná redakce probíhá v centrále v Mnichově. Před jejich použitím jsou zkouškové materiály prověřeny za zkouškových podmínek a výsledky jsou kvalitativně a kvantitativně vyhodnoceny. Zkoušející získávají kvalifikaci účastí na centrálních a decentrálních seminářích.

Jak poznáte dobrou kvalitu:

Férové jednání

Zkoušky by měly být pro každého co nejférovější – bez ohledu na pohlaví, etnický původ nebo možná postižení.

Platnost

U jazykové zkoušky by měly být rozhodující pouze jazykové znalosti, nikoli schopnost koncentrace, inteligence nebo dosavadní zkušenosti.

Spolehlivost

Na hodnocení zkoušky se podílí dva zkoušející, čímž je zajištěna vysoká míra spolehlivosti.

Proveditelnost

Neustále pracujeme na optimalizaci našich zkoušek, co se týče délky trvání, využití moderní techniky i všeobecných podmínek.

Jednotná kritéria kvality:

Jako zakládající člen Association of Language Testers in Europe (ALTE) se zasazujeme o rozvoj a realizaci standardů kvality.
 
ALTE si stanovila tyto cíle:
  • sjednocení jazykových úrovní na podporu mezinárodního uznávání jazykových certifikátů po cele Evropě.
  • sjednocení kritérií kvality pro všechny fáze přípravy a průběhu zkoušek, tzn. sestavení testu, provádění zkoušek, hodnocení, certifikace, vyhodnocování a ukládání dat.
  • spolupráce v rámci společných projektů a výměna zkušeností a odborných znalostí.
V roce 2003 była asociace ALTE přijata jako nevládní organizace do Rady Evropy a pravidelně jí poskytuje poradenství ohledně témat, jako je měření výkonnosti a certifikace. V roce 2006 získala ALTE navíc status poradní instituce OSN.