Poradenství

Konzultace Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias
Věděli jste, že před 100 lety byla na celém světě polovina všech lidí studujících v zahraničí zapsaná na německých vysokých školách? Od té doby je Německo přitažlivé pro všechny, kteří hledají prvotřídní vzdělání.

Existuje řada dobrých důvodů pro studium v Německu:
  • První německá univerzita byla založena v roce 1386 v Heidelbergu. Dnes je prvotřídní vzdělání poskytováno na více než 300 německých vysokoškolských zařízeních.
  • Němčina je mateřštinou pro přibližně 100 milionů lidí, a je tak nejužívanějším jazykem v Evropě. Síla německého hospodářství a jeho stoupající angažovanost na celé zeměkouli činí z němčiny jazyk, který na světovém trhu získává stále větší význam.
  • Životní náklady studentů se dají snížit prostřednictvím četných finančních podpor.
  • Širokou nabídku aktivního využití volného času na vysokých školách doplňují rozmanité možnosti trávení volného času mimo školu, zejména bohaté sportovní a kulturní vyžití.

Mezinárodně uznávané studijní obory

Mnoho vysokých škol v Německu nabízí studijní obory, jejichž absolvování opravňuje k získání mezinárodně platného diplomu. Existují zde studijní možnosti, které pokrývají téměř vše: bakalářské, magisterské i doktorandské kurzy. Všechny kurzy splňují vysoký akademický standard, jsou dobře organizované, probíhají v anglickém jazyce a jsou doprovázeny kurzy němčiny.

 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

V České republice může Vaše dotazy zodpovědět pracoviště společnosti DAAD v Praze (DAAD-Außenstelle Prag). Hlavní náplní činnosti tohoto pracoviště je poskytování stipendií vysokoškolákům
z České republiky. Kromě toho poskytuje informace o studiu
a výzkumu v Německu a vydává brožury k těmto tématům.
www.daad.cz