Další vzdělávání
v Německu

Další vzdělávání v České republice Foto: Goethe-Institute in Deutschland
Goethe-Institut nabízí učitelkám a učitelům němčiny každý rok pestrý stipendijní program v Německu. V rámci těchto programů se nabízí účastníkům řada možností využití němčiny v praxi, poznání kultury a navázání kontaktů s ostatními účastníky z celého světa.

O stipendium se mohou ucházet učitelky a učitelé základních a středních škol a vyučující germanistiky nebo německého jazyka na vysokých školách a univerzitách.

Nabídka dalšího vzdělávání

Semináře v Německu jsou rozděleny do čtyř tematických okruhů:
Jazykové kurzy
Reálie v praxi a ve výuce
Didaktika ve výuce s médii
Němčina jako cizí jazyk - metodika a didaktika
Semináře pro učitele působící v dalším vzdělávání
 

Informace k přihlášení

Abyste se mohli zúčastnit semináře, máte následující možnosti: Pokud chcete žádat o podporu v rámci programu COMENIUS u Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, informujte se, prosím, u pražské NAEP:
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
info@naep.cz
www.naep.cz