סין
ואנג גה

מה משמעות המונח פליט עבורך?

אדם המקווה בייאושו לחיות במקום אחר ובאופן אחר.

האם מנוסה מפני עוני לגיטימית פחות ממנוסה מפני מלחמה או דיכוי פוליטי?

השקפה זו מבוססת במידה רבה על ההנחה, כי באופן חלקי, העוני הוא אשמתו של האדם עצמו, בעוד שבדרך כלל הוא חסר מגן מפני מלחמה או רדיפה פוליטית. האמת היא, שאף אם מדובר בעניין אוטופי, הרי שלכל אחד מאיתנו, תושבי כדור הארץ, הזכות לחופש תנועה. במציאות אנו יוצרים גבולות, פחדים ואת "האחר/ת" באמצעות מילים ומוסדות. מה לגיטימי, במידה זו או אחרת, נותר רק בגדר כלי משפטי או תפיסתי עדין, המשמש לגירוש הפחדים, על מנת להבטיח את הסדר לכאורה של החיים המשותפים.

ומה לגבי מנוסה מפני בעיות אקולוגיות?

ראה תשובה 2.

מתי מפסיק האדם להיות פליט?

פליט הוא זהות זמנית. זהות זו מסתיימת עם השיבה הביתה, כאשר המצב משתפר, או כאשר המדינה הקולטת הופכת למולדת החדשה. בפרספקטיבה רחבה, הרי שהושלכנו לעולם שבו אנו חיים מבלי שנשאלנו. איננו יודעים מהו המקור, הכיוון והסוף של קיומנו. האם לא ניתן להשוות קיום זה בעולמנו לגלות מתמשכת?

האם קיימת מבחינתך זכות למקלט פוליטי?

כן, יש לאפשר את הזכות למקלט, כל עוד הרדיפה והאסונות קיימים. הזכות למקלט היא הוכחה לסולידריות, החורגת מצבע העור, השייכות הדתית או הלאום שלנו.

במידה וכן: האם זכות זו בלתי-מותנית, או ניתנת לביטול?

הזכות הבלתי מותנית שייכת לאופיים של הערכים האוניברסאליים, חרף כל התנאים והקשיים הקיימים במציאות.

האם את מאמינה, כי חברה מסוגלת לקלוט פליטים באופן מוגבל או בלתי מוגבל?

ללא תנאים הוא ערך יסוד אוניברסאלי, למרות כל ההתניות והקשיים במציאות.

במידה ובאופן מוגבל: היכן נמצאים גבולות אלה?

למעשה נמצאים הגבולות פחות במשאבים, אלא באנשים. הדבר תקף לגבי שני הצדדים. לא קיים פליט אידיאלי, כפי שלא קיים השומרוני הטוב המסוגל לשאת את עומס היתר לטווח ארוך. שני הצדדים צפויים לחוות אכזבה או אף מרמור, במידה וציפיותיהם של כל הנוגעים בדבר לא תילקחנה ברצינות במטרה למצוא פתרון משותף.
יש לייסד קרן בינלאומית לפליטים, שישקיעו בה לא רק המדינות הקולטות, אלא שבמסגרתה יישא כל העולם במימון כל הפליטים בעולם.

האם יש בארצך פליטים בעלי זכויות יתר, כלומר כאלה אשר ארצך מעדיפה לקלוט יותר מאשר אחרים? במידה וכן, מדוע?

לאור עונייה ולכידותה היחסית של סין בעידן המודרני, הייחודיות של שפתה ותרבותה ומדיניות הבלטת האופי הסיני, אין סין מהווה יעד מועדף לפליטים.
אמנם סין חתמה על אמנת ז'נווה בנושא הפליטים ב-1982, אולם למעט דרישות המתייחסות לכניסה למדינה וליציאה ממנה, אין בה עדיין חוק פליטים. התפיסה העצמית בת עשרות השנים של סין את עצמה כמדינה מתפתחת הובילה לכך, שסין אינה רואה עצמה בפועל כמדינת יעד עבור פליטים מכל העולם.
ניתן לסווג את הפליטים בסין לאחר מלחמת העולם השנייה לארבעה סוגים.

1. סינים "השבים הביתה" מחו"ל נחשבים באופן יחסי לפליטים בעלי זכויות יתר. קבוצה זו כוללת לדוגמה פליטים מאינדונזיה (לאחר מעשי הטבח באינדונזיה בשנים 1966-1965) ומקמבודיה (עקב מעשי הטבח של הקמר רוז').

2. מספרם של הפליטים שהצליחו להשתלב מבלי שהיו להם שורשים סיניים נמוך יחסית. הדוגמאות כוללות כ-50,000 וייטנאמים (שנמלטו ממלחמת וייטנאם ומן המלחמה בין סין לבין וייטנאם) בהונג קונג לפני 1997 וכ-10,000 קירגיזים וטג'יקים, שהתאזרחו כמיעוט אתני במחוז סינגיאנג שבמערב סין במהלך המלחמות האנגלו-אפגאניות.

3. במרבית המקרים משמשת סין כתחנת מעבר בלבד בדרך למדינה הקולטת.

4. הפליטים מצפון קוריאה מעמידים את סין בפני בעיה. במקום שיזכו ליחס של פליטים פוליטיים, מסומנים הפליטים מצפון קוריאה כמהגרים בלתי חוקיים. עקב ההסכם הדו-צדדי בסוגיית הכניסה הבלתי חוקית אשר נחתם ב-1998, מחויבת סין לגרשם. עם זאת קיימים ברמה הפוליטית, וגם ברמת הביצוע, אזורים אפורים, הנובעים בחלקם מרגשות הומאניים ובחלקם מלחץ בינלאומי. זו הסיבה שלא קיימים נתונים סטטיסטיים אמינים על אודות מספר הפליטים מצפון קוריאה (מספרם המוערך נע בין 30,000 ל-300,000). בני המיעוט הקוריאני במחוזות הגבול של ליאונינג וג'ילין יוצרים אזור חיץ טבעי. האנונימיות וחוסר הזכויות מובילים במקרים רבים לעיסוק כפוי בזנות ובפשע.

האם לדעתך זוכים הפליטים בארצך ליחס הוגן?

עקב היעדר חקיקה בנושא הגירה מתבצע התיאום במרבית הסוגיות הנוגעות לפליטים באמצעות סוכנות האו"ם לפליטים. כל פליט הזוכה להכרה חוקית זכאי כיום לקצבה חוקית בסך 1200 יואן בחודש, ללא קשר למקום שהוא מתגורר בו בסין. סוכנות האו"ם לפליטים דואגת לתשלום 95% מן התשלומים לקופת החולים. ללא חקיקה לא זוכים הפליטים בסין להיתר עבודה ויכולים להתאזרח במקרים חריגים בלבד. חייהם בסין תלויים באוויר וזמניים. הפתרונות האפשריים העומדים בפניהם הינם קבלת זכות מקלט במדינה שלישית, בעיקר באיחוד האירופי או בארה"ב, או חזרה למולדתם.  

האם תסכימי לביצוע קיצוצים בתכנית הרווחה של מדינתך, במידה ודבר יסייע לקליטתם של פליטים רבים יותר?

כן. החלטה זו דורשת הירתמות והסכמה מצד החברה כולה.
בניגוד למערכת שירותי הרווחה המפותחת בגרמניה, הרי שמערכת הרווחה בסין אמנם מתפרשת בינתיים על פני תחומים רבים, אך סובלת מהיעדר מימון מספיק ומהווה פחות משליש מהוצאות הממשלה. ייתכן כי סין תממן את הוצאות קליטת הפליטים באמצעות הרשות המרכזית, המוסדות הבינלאומיים ובאמצעות תרומות מחברות, כפי שקרה לאחר רעידת האדמה בתחילת המאה.

מהם מבחינתך התנאים המוקדמים לקליטה מוצלחת? האם יש להציב דרישות מינימום

- בפני המהגרים?

הכרת ערכי היסוד. לימוד השפה. שמירה על החוקים.

 בפני האוכלוסייה המקומית?

פרט לכבוד ולסובלנות, יש חשיבות להבנה כלפי קיום אנושי פוליפוני.

האם את מכירה פליטים באופן אישי?

עדיין לא.

האם את תומכת בפליטים באופן פעיל?

עד כה לא הייתה לי האפשרות לעשות זאת.

כיצד תתפתח סוגיית הפליטים במדינתך?

א) בשנתיים הקרובות?
ב) בשני העשורים הקרובים?


בעיית הפליטים אינה נוגעת כמעט לסין בשלב זה. פליטים שהגיעו בשנים האחרונות מסומליה, מסוריה ומניגריה, נחשבים עדיין בסין כ"פליטים במעבר". עם זאת, סין רואה עצמה מעורבת במידה הולכת וגוברת ועליה ליטול על עצמה אחריות רבה יותר. חשוב כי סין תחוקק חוק בנוגע לפליטים ותיזום הקמת מנגנון מנהלי מתאים.

האם את מסוגלת לדמיין עולם ללא פליטים?

בקושי. כל עוד יש מלחמות, רדיפות ואסונות, כל עוד קיימים גבולות, יהיו גם פליטים.

במידה וכן: מה נדרש לשם כך?

מבחינה רוחנית, עלינו להתחדש ולחשוב על אפשרויות חדשות כל העת. כך לדוגמה תוכל הידידות להחליף את עיקרון הכוח. הנתינה מרצון יכולה להחליף את העיקרון המוחלט של ההחלפה שוות הערך הניצב בבסיסה של החברה הצרכנית. החינוך של האנושות יכול להחליף את קריטריון היצרנות. דרך הביניים וההלימות יכולות להחליף את עיקרון ה"גבוה יותר, מהר יותר, חזק יותר", המאפיין את העולם המודרני. אהבה עצמית ואהבת החיים אפשריות רק באמצעות אהבת האחר. זהו תהליך לימוד יצירתי בלתי נגמר ומתיש. 
אילו זכות התנועה החופשית הייתה מובטחת לכול, לא היו קיימים פליטים במובן הנוכחי של המילה. לו היתה קיימת הטכנולוגיה הנדרשת לצורך מציאת כוכב לכת אחר או יותר הניתנים ליישוב ותושביהם האפשריים של כוכבי לכת אלה היו מקבלים את עיקרון זכות המקלט והתנועה החופשית, לא היו קיימים פליטים במובן העתידי של המילה.

האם את או בני משפחתך נקלעתם בעבר למצב של מנוסה?

לא

האם את מאמינה, כי הינך עלולה להפוך לפליטה ביום מן הימים?

הכול ייתכן.

- במידה וכן, מדוע?

בגלל אי הוודאות של ההווה.

- כיצד את מתכוננת לכך?

בכך שאני מנסה להפוך לאזרח העולם מבחינה אינטלקטואלית ולחנך את עצמי כל חיי.

- לאיזו מדינה היית נמלטת?

בסין העתיקה בחרו מלומדים רבים בעלי מחשבה חופשית בדרך חיים של נזירים. צורה זו של מנוסה התאפשרה באמצעות הוויתור על החיים בציבור ועל תחושת הכלל, וגם במקרה זה פירושו של דבר ויתור של האדם על עצמו. לייעד לא היתה כל חשיבות בעניין.
כהורה הייתי מביאה בחשבון כקריטריון את אפשרויות החינוך ואיכות החיים של הילדים. פרט לכך יש חשיבות מכרעת לידיעת
שפתה של מדינת היעד.

עד כמה את זקוקה למולדת?*

כל מה שאני קולטת כאן ועכשיו הוא המולדת הזמנית שלי.
מבחינה מעשית, היקפה של המולדת יכול להיות גמיש. ועדיין עליה להיות בעלת ממד קוסמופוליטי.

*שאלה זו לקוחה מן השאלון "מולדת" מאת מקס פריש.