Energia

Energie © Goethe-Institut Polen

Czy można gotować korzystając ze słońca? Jak można wykorzystać energię swojego ciała? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć polscy i niemieccy uczniowie we współpracy z młodymi naukowcami łącząc naukę języka z wiedzą z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Z energią wiatru, słońca i wody! Polsko-niemiecki projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjów

Celem projektu jest – w ramach lekcji języka niemieckiego – zainteresowanie uczniów aktualnymi tematami dotyczącymi społeczeństwa i środowiska naturalnego, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania nauką języków obcych, jak i wspiera rozwój myślenia w kategoriach społecznych. Równocześnie uczniowie zajmują się takimi tematami jak odnawialne źródła energii i zmiana klimatu, które są ważne nie tylko w kontekście Niemiec, ale również Polski i związane bezpośrednio z życiem codziennym.

Podstawowe informacje

Grupa docelowa: polscy uczniowie w wieku od 13 do 16 lat na poziomie językowym A2 (razem 32 uczniów - 16 z Polski i 16 z Niemiec)
Ramy czasowe: grudzień 2014 – listopad 2015
Miejsce: głównie WarszawaW projekcie mogą wziąć udział szkoły (gimnazja) z całej Polski.

Cele projektu

Projekty realizowane w oparciu o CLIL (nauczanie międzyprzedmiotowe) wspierają nie tylko motywację do nauki języków obcych (np. języka niemieckiego), ale także dają uczniom możliwość zdobycia nowych umiejętności przygotowujących do przyszłego życia zawodowego. Projekt uwrażliwia młodzież na kwestie związane z energią oraz umożliwia poznanie założeń polskiej i niemieckiej polityki energetycznej. W wyniku współpracy uczniów i naukowców rozwijane są u uczniów praktyczne umiejętności. Praca w zespole nad wspólnymi projektami wzmacnia także poczucie przynależności do grupy, uwrażliwia na problemy środowiska naturalnego i wspiera rozwój myślenia w kategoriach społecznych.

 

Materiał dydaktyczny dla nauczycieli

 

Program

Konkurs na temat energii

Konkurs skierowany był do polskich i niemieckich uczniów w wieku gimnazjalnym, którzy współpracują ze sobą omawiając kwestie dotyczące energii i polityki energetycznej.

Edukacja z energią! Otwarta dyskusja

Czy energetyka to tylko polityczne strategie, czy raczej nasze codzienne działania? Jaka jest rola i jakie są granice edukacji? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć podczas dyskusji panelowej eksperci i uczniowie.

Obóz naukowy dla uczniów

Obóz naukowy dał uczniom szansę, aby we współpracy z młodymi naukowcami praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.

Warsztaty dla nauczycieli

W ramach projektu odbędą się jesienią 2015 r. warsztaty dla nauczycieli. Powstaną także bezpłatne materiały dydaktyczne do zastosowania na lekcjach w polskich gimnazjach.