Studia – doradztwo

Studenten © Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig  Studenten Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

W Polsce DAAD działa za pośrednictwem swojego Przedstawicielstwa w Warszawie. Jego podstawowym zadaniem jest przyznawanie stypendiów studentom i naukowcom z Polski. Ponadto udziela ono informacji na temat studiów i badań naukowych w Niemczech oraz publikuje broszury na ten temat.