Dalsze informacje

Krok po kroku: moduły

Egzamin Goethe-Zertifikat B2 składa się z modułów Czytanie, Słuchanie, Pisanie i Mówienie (ustny egzamin w parach).
W wybranych Centrach Egzaminacyjnych egzaminy Goethe-Zertifikat B2 przeprowadzane są w formie elektronicznej oraz papierowej. Egzamin przeprowadzany i oceniany jest tak samo na całym świecie.
 

Czytanie

Zdający czytają różne teksty jak wpisy na forach, artykuły z gazet i czasopism, komentarze i przepisy. Potrafią wychwycić najważniejsze informacje, istotne szczegóły oraz poglądy, opinie i zasady.

Czas trwania: 65 minut

Pisanie

Zdający w formie wpisu na forum wyrażają i uzasadniają pisemnie swoje stanowisko w odniesieniu do jednego z aktualnych zagadnień społecznych. Poza tym należy napisać formalną wiadomość w kontekście zawodowym.

Czas trwania: 75 minut

Słuchanie

Zdający słuchają wywiadów, wykładów, rozmów i wypowiedzi z dnia codziennego oraz z radia. Potrafią wychwycić główne punkty wypowiedzi i ważne szczegóły.

Czas trwania: ok. 40 minut

Mówienie

Zdający wygłaszają krótką wypowiedź na zadany temat i prowadzą z drugą osobą rozmowę na temat swojej wypowiedzi. Poza tym wymieniają się argumentami prowadząc dyskusję.

Czas trwania: 15 minut

Wymagania

Goethe-Zertifikat B2 jest egzaminem z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych.

Do egzaminów Goethe-Institut mogą podchodzić wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek czy posiadanie niemieckiego obywatelstwa.
  • Zaleca się, aby do egzaminu Goethe-Zertifikat B2 dla młodzieży przystępowały osoby w wieku od 15 lat.
  • Zaleca się, aby do egzaminu Goethe-Zertifikat B2 dla dorosłych przystępowały osoby w wieku od 16 lat.
  • Goethe-Zertifikat B2 potwierdza umiejętności językowe na poziomie (B2) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • Aby osiągnąć ten poziom, potrzebnych jest – w zależności od nabytych wcześniej umiejętności – od 600 do 800 godzin lekcyjnych po 45 minut.