Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Chcesz ...

  • starać się o pracę w Niemczech jako au pair.
  • uzyskać zaświadczenie o znajomości języka w celu uzyskania wizy w ramach łączenia rodzin.
  • potwierdzić ukończenie poziomu A1.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza najbardziej podstawową znajomość języka. Odpowiada pierwszemu poziomowi (A1) kompetencji sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba …

  • potrafisz prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
  • rozumiesz i potrafisz stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego (np. informacji dotyczących osoby rozmówcy, rodziny, zakupów, pracy, najbliższego otoczenia).
  • potrafisz przedstawiać siebie i innych. Potrafisz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszkasz, osób, których znasz, i rzeczy, które posiadasz.

Terminy egzaminów

*) Podatnik zwolniony z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 28 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. Podatku od towarw i usług

**) Wyświetlona niższa cena obowiązuje w przypadku, kiedy odbyłeś(-łaś) już kurs języka niemieckiego w Goethe-Institut nie dawniej niż sześć miesięcy temu. Okres sześciu miesięcy odnosi się do przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem kursu językowego a datą egzaminu z języka niemieckiego. W tym przypadku cena zmienia się automatycznie w trakcie procesu rezerwacji. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się ze swoim biurem kursów.

Faktura za egzamin

Jeśli za egzamin płaci osoba trzecia, np. firma, prosimy o zapisanie się na egzamin bezpośrednio w Biurze Kursów i podanie danych płatnika w tym samym dniu.
Ze względów proceduralnych Goethe-Institut może wystawić fakturę wyłącznie na płatnika usługi. Płatności musi dokonać płatnik (firma). Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i przesłana drogą elektroniczną.

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji dla osób niepełnosprawnych i interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1: