Na skróty:

Przejdź bezpośrednio do treści (Alt 1)Przejdź bezpośrednio do podmenu (Alt 3)Przejdź bezpośrednio do menu głownego (Alt 2)

Konkurs
Leselust

Konkurs Leselust jest konkursem czytania i pisania, który skierowany jest do wielu typów szkół. Rozróżniamy dwie kategorie: szkoły podstawowe i szkoły średnie.

Ogólne informacje o konkursie

Cele konkursu:
  • motywowanie uczennic i uczniów do czytania książek w języku niemieckim,
  • wymiana opinii między uczniami na temat różnych książek,
  • wskazówki dla nauczycieli przy wyborze odpowiednich książek.
Dzięki temu konkursowi uczniowie mogą
  • poprawić swoją umiejętność czytania i pisania,
  • poznać różne strategie czytania,
  • stosować zwroty do wyrażania własnego zdania,
  • poznać gatunek tekstu „recenzja”,
  • samodzielnie wybrać interesujące dla nich treści do nauczenia się (książki) i polecić innym.

Przebieg

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

Etap 1: w szkole

Nauczyciele przedstawiają uczniom konkurs. Nie ma podanych ram czasowych, ale zalecamy przeznaczyć minimum jeden miesiąc na przeprowadzenie tego etapu. W tym czasie młodzież czyta różne lektury - najlepiej samodzielnie wybrane - i zaraz po przeczytaniu je recenzuje. Jako uzupełnienie wypełnia kartę recenzji. Nauczyciel (lub jury, składające się z nauczycieli i uczniów) wybiera na końcu najlepsze ze wszystkich oddanych recenzji. Po zakończeniu konkursu uczniowie i nauczyciele otrzymują dyplom.

Etap 2: w Goethe- Institut

Szkoły wysyłają najlepszą recenzję z etapu 1 do Goethe-Institut wraz z krótkim opisem przebiegu konkursu w szkole. Ze wszystkich nadesłanych prac jury wybiera najlepsze recenzje (kryteria są podane w regulaminie konkursu). Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody, a ich recenzje mogą zostać opublikowane przez Goethe-Institut.

Kontakt

Joanna Przybyłowska
Koordynator projektu​​​​​​​
joanna.przybylowska.extern@goethe.de