Doskonalenie zawodowe w Niemczech

Doskonalenie zawodowe w Niemczech Zdjęcie: Goethe-Institute in Deutschland

Oferta stypendialna dla nauczycieli języka niemieckiego na rok 2020

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2019. Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia przesłane elektronicznie.

Bliższe informacje nas temat oferty seminariów i kursów

Formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z podziałem kompetencji Goethe-Institut w Warszawie przyjmuje wnioski z następujących województw: mazowieckie, lubelskie, łódzkie, wielkopolsko-lubuskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie.
Deutsche Auslandsgesellschaft przyznaje stypendia nauczycielom niemieckiego, pracującycm w szkołach województw: Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.
Więcej informacji