Doskonalenie zawodowe w Polsce

Fortbildung Zdjęcie: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Zapraszamy na seminaria doskonalenia zawodowego, które organizujemy dla Państwa wspólnie z naszymi partnerami. Część z nich odbywa się w naszych Instytutach w Polsce, a część w innych miejscowościach w całej Polsce.

Internet stwarza nowe możliwości kreatywnego nauczania języka obcego. Korespondencja e-mailowa ożywia komunikację w języku niemieckim. Wykorzystując najświeższe informacje, można na bieżąco i bezpośrednio zdobywać wiedzę o współczesnych Niemczech.
Realizacja odpowiednich zadań w ramach projektów z wykorzystaniem Internetu rozwija motywację do nauki języków obcych.

W ramach naszych projektów z wykorzystaniem nowoczesnych mediów organizujemy w całym kraju seminaria doskonalące dla nauczycieli, wspieramy projekty szkolne i edukacyjne i oferujemy doradztwo przy rozwijaniu i implementacji rozwiązań związanych z e-learningiem.


Kontakt:

Andreas Kotz
kotz@krakau.goethe.org

Piotr Garczyński
garczynski@warschau.goethe.org
Goethe-Institut w Warszawie i Krakowie wspierają lektorów języka niemieckiego na wyższych uczelniach, oferując im rozmaite możliwości doskonalenia zawodowego w zakresie wszelkich istotnych dla nich problemów.

Kontakt:

Ewa Ostaszewska
ostaszewska@warschau.goethe.org

Renata Krajewska-Markiewicz
Renata.markiewicz@krakau.goethe.org

Podstawy programowe dla lektoratów języków obcych na wyższych uczelniach w Polsce, Czechach i na Słowacji „Rahmencurriculum für DaF im studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht an den Universitäten und Hochschulen in Polen, in der Slowakei und in Tschechien“ w nowym opracowaniu można zamówić w Goethe-Institut w Krakowie.

Einjähriges Fortbildungsprogramm für Deutschlehrkräfte an polnischen Grundschulen
Juli 2016 – Juni 2017
Mehr Informationen
 
Innowacyjne pomysły na lekcje niemieckiego, nowe drogi w dydaktyce i metodyce nauczania języka niemieckiego jako języka obcego, najlepsi eksperci prosto z Niemiec. To wszystko latem w Gdańsku, a do tego słonce i morze!
Tygodniowa Akademia Letnia, będąca inicjatywą Goethe-Institut w Warszawie, to miejsce, w którym 100 nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkól z całej Polski spotka się, aby zapoznać się z aktualnościami w dziedzinie nauczania języka niemieckiego jako języka obcego oraz wymienić się doświadczeniami. Akademia Letnia dostarczy uczestnikom wiedzy na temat najnowszych tendencji w nauczaniu oraz wiele nowych impulsów i innowacyjnych wskazówek do przeprowadzenia jeszcze bardziej atrakcyjnych i kreatywnych lekcji języka niemieckiego.  

Akademia Letnia 2015

Akademia Letnia 2016

Akademia Letnia 2017
 
Dzień Nauczyciela - logo © Goethe-Institut

Dzień Nauczyciela Języka Niemieckiego w przeciągu ostatnich lat wpisał się na stałe we wrześniowy kalendarz wydarzeń Goethe-Institut. Wydarzenie to każdego roku odbywa się pod innym haslem i zawsze nawiązuje do aktualnej oferty Działu Językowego Goethe-Institut.
 
Dzięki licznym warsztatom nauczyciele z całej Polski mają okazję tego dnia zapoznać się z najnowszymi trendami w metodyce i dydaktyce nauczania języka niemieckiego jako języka obcego. Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na nowe impulsy oraz ciekawe wskazówki do przeprowadzenia innowacyjnej i jeszcze bardziej kreatywnej lekcji języka niemieckiego.

Program każdego z Dni Nauczyciela znajduje się tutaj:
  Relacja wideo z Dnia Nauczyciela „Auf Tour“ znajduje się tutaj
 

"Jak uczyć języka niemieckiego?"

Zadaniem DLL jest praktyczne szkolenie nauczycieli niemieckiego na całym świecie na wszystkich stopniach edukacji szkolnej i prowadzących zajęcia dla dorosłych.

Delfort Seminaria regionalne

DELFORT, ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, ma na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej oraz podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach.