Doskonalenie zawodowe w Polsce

Fortbildung Zdjęcie: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Zapraszamy na seminaria doskonalenia zawodowego, które organizujemy dla Państwa wspólnie z naszymi partnerami. Część z nich odbywa się w naszych Instytutach w Polsce, a część w innych miejscowościach w całej Polsce.

Internet stwarza nowe możliwości kreatywnego nauczania języka obcego. Korespondencja e-mailowa ożywia komunikację w języku niemieckim. Wykorzystując najświeższe informacje, można na bieżąco i bezpośrednio zdobywać wiedzę o współczesnych Niemczech.
Realizacja odpowiednich zadań w ramach projektów z wykorzystaniem Internetu rozwija motywację do nauki języków obcych.

W ramach naszych projektów z wykorzystaniem nowoczesnych mediów organizujemy w całym kraju seminaria doskonalące dla nauczycieli, wspieramy projekty szkolne i edukacyjne i oferujemy doradztwo przy rozwijaniu i implementacji rozwiązań związanych z e-learningiem.


Kontakt:

Andreas Kotz
kotz@krakau.goethe.org

Piotr Garczyński
garczynski@warschau.goethe.org
Goethe-Institut w Warszawie i Krakowie organizują seminaria dla pracowników dydaktycznych uczelni, które kształcą nauczycieli języka niemieckiego. Wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli prowadzimy zajęcia poświęcone nowoczesnej metodyce i dydaktyce, aktualnej wiedzy o Niemczech, niemieckiej literaturze, porozumieniu między Polakami i Niemcami i polsko-niemieckiej historii. W ramach tych projektów opracowywane są materiały dydaktyczne.

Kontakt:

Ewa Ostaszewska
ostaszewska@warschau.goethe.org
 
Goethe-Institut w Warszawie i Krakowie wspierają lektorów języka niemieckiego na wyższych uczelniach, oferując im rozmaite możliwości doskonalenia zawodowego w zakresie wszelkich istotnych dla nich problemów.

Kontakt:

Ewa Ostaszewska
ostaszewska@warschau.goethe.org

Renata Krajewska-Markiewicz
Renata.markiewicz@krakau.goethe.org

Podstawy programowe dla lektoratów języków obcych na wyższych uczelniach w Polsce, Czechach i na Słowacji „Rahmencurriculum für DaF im studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht an den Universitäten und Hochschulen in Polen, in der Slowakei und in Tschechien“ w nowym opracowaniu można zamówić w Goethe-Institut w Krakowie.

Einjähriges Fortbildungsprogramm für Deutschlehrkräfte an polnischen Grundschulen
Juli 2016 – Juni 2017
Mehr Informationen
 
Innowacyjne pomysły na lekcje niemieckiego, nowe drogi w dydaktyce i metodyce nauczania języka niemieckiego jako języka obcego, najlepsi eksperci prosto z Niemiec. To wszystko latem w Gdańsku, a do tego słonce i morze!
Tygodniowa Akademia Letnia, będąca inicjatywą Goethe-Institut w Warszawie, to miejsce, w którym 100 nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkól z całej Polski spotka się, aby zapoznać się z aktualnościami w dziedzinie nauczania języka niemieckiego jako języka obcego oraz wymienić się doświadczeniami. Akademia Letnia dostarczy uczestnikom wiedzy na temat najnowszych tendencji w nauczaniu oraz wiele nowych impulsów i innowacyjnych wskazówek do przeprowadzenia jeszcze bardziej atrakcyjnych i kreatywnych lekcji języka niemieckiego.  

Akademia Letnia 2015

Akademia Letnia 2016

Akademia Letnia 2017
 

"Jak uczyć języka niemieckiego?"

Zadaniem DLL jest praktyczne szkolenie nauczycieli niemieckiego na całym świecie na wszystkich stopniach edukacji szkolnej i prowadzących zajęcia dla dorosłych.

Delfort Seminaria regionalne

DELFORT, ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, ma na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej oraz podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach.