#wawa_pro Czynniki i działania nauczyciela motywujące i demotywujące ucznia do nauki języka niemieckiego

 
Link do webinarium otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału.

Osiągnięcia szkolne często są uzależnione od motywacji do uczenia się. Jej brak  przekłada się na słabe przygotowanie ucznia do lekcji, liczenie podczas testów na spryt i pomoc kolegów, a nie na własną wiedzę. Ważnym czynnikiem motywacyjnym są kompetencje  metodyczne nauczyciela.
  • Jak motywować uczniów do nauki, a co ważniejsze unikać ich demotywowania?
  • Jak sprawić, żeby uczniowie przeżywali dobre emocje na lekcji języka niemieckiego?
  • Jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej uczniom?
     Na te pytania spróbujemy odnaleźć odpowiedzi na webinarium.
Serdecznie zapraszamy!
 
Ponieważ  spotkanie ma charakter warsztatowy, warunkiem udziału w szkoleniu jest włączenie kamer.

referent: Krystyna Łuniewska
uczestnicy: Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
zgłoszenia do: 26.10.2021 godz. 23.59

  http://www.xjazz.net/?s=istanbul+ Formularz zgłoszeniowy

Wróć