Na skróty:

Przejdź bezpośrednio do treści (Alt 1) Przejdź bezpośrednio do menu głownego (Alt 2)
DLL 1-16© Goethe-Institut

W regionie Europy Środkowo–Wschodniej
Deutsch lehren lernen

Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry

Od roku 2020 w regionie Europy Środkowo –Wschodniej Goethe Institut oferuje cieszący się uznaniem cykl kursów kształcenia i doskonalenia zawodowego “Jak uczyć języka niemieckiego”. Nauczyciele z wyżej wymienionych krajów mogą ubiegać się o udział w tych kursach. Tym samym chcielibyśmy zaoferować więcej elastyczności w wyborze istotnych dla Państwa tematów oraz umożliwić inspirującą i fachową dyskusję z kolegami i koleżankami z krajów sąsiednich.


Nagroda

Program DLL został nagrodzony przez "DistancE-Learning Study Award" w kategorii “Oferta studiów Roku 2020” Program DLL został nagrodzony przez "DistancE-Learning Study Award" w kategorii “Oferta studiów Roku 2020”.


Co to jest DLL?

Innowacyjna koncepcja DLL (Jak uczyć języka niemieckiego) została stworzona z myślą o codziennym działaniu oraz o wyzwaniach stawianych nauczycielowi podczas zajęć lekcyjnych. Takie tematy jak przekazywanie kompetencji językowych z zakresu gramatyki i słownictwa, fonetyki, literatury etc. są integralną częścią koncepcji, opierającej się na praktycznym rozwijaniu w/w umiejętności.


Argumenty przemawiające za DLL

Opis

W trakcie kursu dowiedzą się Państwo o innowacyjnych założeniach dydaktycznych, o projektach (PEP) realizowanych w oparciu o własne zajęcia dydaktyczne oraz  wytycznych metodyczno-dydaktycznych, którymi zajmuje się DLL

Standard jakości nauczania

Jak uczyć języka niemieckiego (DLL)® został stworzony przez czołowych naukowców. Proszę zapoznać się ze standardami jakości, które leżą u podstaw tego programu.

 

© Goethe-Institut; DLL


Zawartość kursu

  • 12 modułów tematycznych doskonalenia zawodowego (Język niemiecki jako język obcy: DLL1 -10, Język niemiecki jako drugi język: DLL 15 +16)
  • Materiał do samodzielnej nauki w formie książki i materiał online
  • Sekwencje filmowe z autentycznych zajęć języka niemieckiego jako języka obcego/ zajęć języka niemieckiego jako drugiego
  • Interaktywne zadania na platformie Goethe-Institut
  • zawierające słownik pojęć, propozycje rozwiązań oraz odnośniki do dalszej literatury źródłowej
  • Tu można zapoznać się z rozdziałem próbnym i kursem pokazowym do modułu DLL 1

Tu znajdą Państwo bliższe informacje do zawartości poszczególnych modułów:


Studiować z DLL


Też w Państwa kraju:
  • Istnieje możliwość współpracy w ramach DLL między szkołami wyższymi a Goethe-Institut w zakresie uniwersyteckiego kształenia i dalszego kształcenia w zakresie Język niemiecki jako język obcy
  • na całym świecie istnieje juz ponad 40 partnerstw ze szkołami wyższymi, współpracujących w ramach wsółpracy z DLL
  • dwustronne lub trójstronne porozumienia (zagraniczna szkoła wyższa / Goethe-Institut lub zagraniczna szkoła wyższa / Goethe-Institut / Uniwersytet Friedricha-Schillera w Jenie)
Proszę o kontakt z Goethe-Institut na miejscu. Chętnie Państwu doradzimy.

 


Przebieg i warunki uczestnictwa w programie


Zgłoszenia


Kontakt