Na skróty:

Przejdź bezpośrednio do treści (Alt 1) Przejdź bezpośrednio do menu głownego (Alt 2)
DLL 1-16

W regionie Europy Środkowo–Wschodniej
Deutsch lehren lernen

Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry

Od roku 2020 w regionie Europy Środkowo –Wschodniej Goethe Institut oferuje cieszący się uznaniem cykl kursów kształcenia i doskonalenia zawodowego “Jak uczyć języka niemieckiego”. Nauczyciele z wyżej wymienionych krajów mogą ubiegać się o udział w tych kursach. Tym samym chcielibyśmy zaoferować więcej elastyczności w wyborze istotnych dla Państwa tematów oraz umożliwić inspirującą i fachową dyskusję z kolegami i koleżankami z krajów sąsiednich.


Nagroda

Program DLL został nagrodzony przez "DistancE-Learning Study Award" w kategorii “Oferta studiów Roku 2020” Program DLL został nagrodzony przez "DistancE-Learning Study Award" w kategorii “Oferta studiów Roku 2020”.


Co to jest DLL?

Innowacyjna koncepcja DLL (Jak uczyć języka niemieckiego) została stworzona z myślą o codziennym działaniu oraz o wyzwaniach stawianych nauczycielowi podczas zajęć lekcyjnych. Takie tematy jak przekazywanie kompetencji językowych z zakresu gramatyki i słownictwa, fonetyki, literatury etc. są integralną częścią koncepcji, opierającej się na praktycznym rozwijaniu w/w umiejętności.


Argumenty przemawiające za DLL

Opis

W trakcie kursu dowiedzą się Państwo o innowacyjnych założeniach dydaktycznych, o projektach (PEP) realizowanych w oparciu o własne zajęcia dydaktyczne oraz  wytycznych metodyczno-dydaktycznych, którymi zajmuje się DLL

Standard jakości nauczania

Jak uczyć języka niemieckiego (DLL)® został stworzony przez czołowych naukowców. Proszę zapoznać się ze standardami jakości, które leżą u podstaw tego programu.

 

© Goethe-Institut; DLL


Zawartość kursu

 • 12 modułów tematycznych doskonalenia zawodowego (Język niemiecki jako język obcy: DLL1 -10, Język niemiecki jako drugi język: DLL 15 +16)
 • Materiał do samodzielnej nauki w formie książki i materiał online
 • Sekwencje filmowe z autentycznych zajęć języka niemieckiego jako języka obcego/ zajęć języka niemieckiego jako drugiego
 • Interaktywne zadania na platformie Goethe-Institut
 • zawierające słownik pojęć, propozycje rozwiązań oraz odnośniki do dalszej literatury źródłowej
 • Tu można zapoznać się z rozdziałem próbnym i kursem pokazowym do modułu DLL 1

Tu znajdą Państwo bliższe informacje do zawartości poszczególnych modułów:

Jako nauczyciele określamy, co dzieje się na lekcji. Jakie czynniki wpływają na nas podczas lekcji? Jakie mamy wyobrażenia o dobrych zajęciach lekcyjnych? Jakie szczególne wyzwania niosą ze soba zajęcia lekcyjne? Jak możemy stworzyć bezstresową, motywującą atmosferę w klasie, która wspiera proces uczenia się? Jak sterujemy procesami na zajęciach oraz towarzyszymy uczącym się w ich drodze? Jak możemy profesjonalnie rozwijać się jako nauczyciele?

Autorzy:
Prof. Dr. Michael Legutke (Uniwersytet Justusa-Liebiga w  Gießen)
Dr. Michael Schart (Uniwersytet Keio w Tokio)
Sami uczący się oraz wszystko, co wnoszą do zajęć, ma wpływ na proces nauczania I uczenia się. Im lepiej znamy uczących się, tym lepiej możemy dostosować nasze działania na zajęciach do ich potrzeb, wspierać ich oraz towarzyszyć im w procesie uczenia się. 

Autorki:
Prof. Dr. Britta Hufeisen *
Dr. Johanna Klippel *
Dr. Lina Pilypaityte *
Sandra Ballweg *, M.A.
Sandra Drumm *, M.A.

* Specjalność: Badania nad  wielojęzycznością, Niemiecki jako język obcy i jako drugi język.
Instytut Językoznastwa i Literaturoznastwa  Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt
Ten moduł jest poświęcony tylko językowi, którego nauczamy. Co jest charakterystyczne dla języka niemieckiego jako języka obcego w odniesieniu do leksyki, gramatyki, fonetyki oraz pragmatyki? Co muszę wiedzieć, aby objaśnić uczącym się, jak funkcjonuje niemiecki, aby komunikowali się z powodzeniem? Jak przedstawiany jest język niemiecki w materiałach do nauki języka oraz jak najlepiej przekazywać słownictwo, gramatykę i fonetykę? 

Autorzy:
Prof. Dr. Hans Barkowski *
Dr. Patrick Grommes (Instytut Germanistyki I, Uniwersytet w Hamburgu)
Dr. Franziska Wallner *
Dr. Britta Winzer-Kiontke *
Beate Lex *
Sara Vicente (Specjalność: Badania nad  wielojęzycznością, Niemiecki jako język obcy i jako drugi język, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt)

* Institut Filologii Germańskiej. Niemiecki jako język obcy i jako drugi język, Uniwersytet w Jenie
Zadania, ćwiczenia, interakcja w klasie lekcyjnej są sposoben, aby nauczyć się działać za pomocą języka. Jak odbywa się to na nowoczesnych zajęciach językowych, w oparciu o kompetencje językowe takie jak mówienie i pisanie. 

Autorzy:
Prof. Dr. Hermann Funk *
Dr. Christina Kuhn *
Dr. Dirk Skiba *
Dorothea Spaniel-Weise *
Dr. Rainer Wicke (Centrala Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA), Federalny Urząd Administracji w  Kolonii)

* Institut Filologii Germańskiej. Niemiecki jako język obcy i jako drugi język, Uniwersytet w Jenie
Materiały dydaktyczne i media mają decydujące znaczenie na zajęciach lekcyjnych. Jak wyglądają nowoczesne materiały dydaktyczne, jak się je stosuje i jak opracowuje w aspekcie dydaktycznym?
W tym module są one przedstawione na przykładzie kompetencji: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 

Autorzy:
Prof. Dr. Dietmar Rösler (Niemiecki jako język obcy i drugi język, Uniwersytet w Gießen)
Prof. Dr. Nicola Würffel (Dydaktyka medialna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Heidelbergu)
 
Czym się wspieramy, kiedy planujemy nasze zajęcia lekcyjne. Co leży u podstaw koncepcji, określających cele nauczania/ kompetencje językowe? Jak planujemy jednostkę lekcyjną, jakie istnieją koncepcje  sensownego przebiegu faz lekcyjnych? Na to, w jaki sposób planujemy lekcję, mają wpływ wytyczne oraz zasady dydaktyczno – metodyczne. W trakcie tego modułu wypracowują Państwo kierunki działania, potrzebne w codziennej pracy nauczyciela –odpowiadające aktualnym trendom oraz zapoznają się z nowymi rozwiązaniami w zakresie planowania zajęć dydaktycznych.

Autorzy:
Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn (metodyka nauczania języka obcego, Uniwersytet  Ruhr w Bochum)
Prof. Dr. Karin Kleppin (metodyka nauczania języka obcego Uniwersytet  Ruhr w Bochum)
Dr. Imke Mohr (Goethe-Institut München, Współpraca Pedagogiczna)
Karin Ende (Goethe-Institut München, Współpraca Pedagogiczna)
Co jest celem egzaminowania, testowania i ewaluacji oraz jakie zasady i standardy powinny one spełniać? Jak tworzy się zadania sprawdzające na potrzeby własnych zajęć lekcyjnych? W jaki sposób mogą wyniki ewaluacji wpłynąć na proces uczenia się? Te kwestie są centralnym tematem nowego modułu.
 
Autorzy:
Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn (metodyka nauczania języka obcego, Uniwersytet  Ruhr w Bochum)
Prof. Dr. Karin Kleppin (metodyka nauczania języka obcego, Uniwersytet  Ruhr w Bochum)
W centrum uwagi znajdują się np. procesy, towarzyszące przyswajaniu języka przez dzieci, psychologiczne aspekty rozwoju na wczesnym etapie nauki, zdobywanie kompetencji językowych i  przede wszystkim metodyczno – dydaktyczne aspekty nauczania dzieci.
 
Autorzy:
Angelika Lundquist-Mog
Beate Widlok
Moduł Niemiecki jako język obcy dla młodzieży jest skierowany do nauczycieli niemieckiego jako języka obcego, którzy nauczają młodzież w wieku od 12 do 19 roku życia.
 
Ten moduł zajmuje się najnowszymi osiągnięciamu nauki i objaśnia kognitywne, fizyczne, społeczne i językowe procesy rozwoju, występujące u młodzieży i ich znaczenie w nauce języka. Wyniki ankiety,
przeprowadzonej wśród młodzieży pokazują, jaką rolę odgrywa motywacja do uczenia się i jak młodzi ludzie wyobrażają sobie dobrą nauczycielkę/dobrego nauczyciela.
 
Autorki:
Dorothé Salomo
Dr. Imke Mohr (Goethe-Institut)
Ten moduł poświęcony jest kwestii, w jaki sposób można wspierać rozwój kompetencji językowych na innych zajęciach przedmiotowych. “Wspieranie rozwoju języka obcego na innych przedmiotach” nie jest skierowane jedynie  do nauczycieli, których klasy mają znaczący odsetek dzieci, pochodzących z rodzin emigrantów, gdyż pokazuje drogi do ogólnego wspierania rozwoju języka niemieckiego jako języka kształcenia na wszystkich przedmiotach. W tym module omawiane będa tez zagadnienia ze zbliżonych dziedzin takich jak nauczanie interkulturowe i wielojęzyczność. Dyskutowane będą poglądowe przykłady z życia szkolnego, sekwencje lekcji i wywiady. 

Autorzy:
Melanie Beese, Dr. Claudia Benholz, Christoph Chlosta, Erkan Gürsoy, Dr. Beatrix Hinrichs, Dr. Constanze Niederhaus, Sven Oleschko, (Uniwersytet  Duisburg-Essen, Niemiecki jak drugi język i język obcy (DaF/DaZ))

Studiować z DLL


Też w Państwa kraju:
 • Istnieje możliwość współpracy w ramach DLL między szkołami wyższymi a Goethe-Institut w zakresie uniwersyteckiego kształenia i dalszego kształcenia w zakresie Język niemiecki jako język obcy
 • na całym świecie istnieje juz ponad 40 partnerstw ze szkołami wyższymi, współpracujących w ramach wsółpracy z DLL
 • dwustronne lub trójstronne porozumienia (zagraniczna szkoła wyższa / Goethe-Institut lub zagraniczna szkoła wyższa / Goethe-Institut / Uniwersytet Friedricha-Schillera w Jenie)
Proszę o kontakt z Goethe-Institut na miejscu. Chętnie Państwu doradzimy.

 


Przebieg i warunki uczestnictwa w programie

 1. Wybierają Państwo jeden z dziesięciu modułów:
  • DLL 1: Kompetencje nauczyciela i planowanie zajęć lekcyjnych 
  • DLL 2: Jak uczymy się języka niemieckiego jako języka obcego? 
  • DLL 3: Niemiecki jako język obcy 
  • DLL 4: Zadania, ćwiczenia, interakcja 
  • DLL 5: Materiały dydaktyczne i media 
  • DLL 6: Program nauczania i planowanie zajęć lekcyjnych 
  • DLL 7: Egzaminować, testować, ewaluować 
  • DLL 8: Niemiecki jako język obcy dla dzieci 
  • DLL 10: Niemiecki jako język obcy dla młodzieży
  • DLL 16: Wspieranie rozwoju języka obcego w ramach ścieżek mięprzedmiotowych
 2. Mogą ubiegać się Państwo o udział w programie, wypełniająć formularz zgłoszeniowy online. Powiadomimy Państwa w niedługim czasie o wyniku kwalifikacji. 
   
 3. Po dokonanej wpłacie i zaraz przed rozpoczęciem kursu udostępnimy Państwu materiały do studiowania na platformie online.
  Zawartość materiałów opracowują Państwo zarówno samodzielnie, jak i pracując w grupie (za każdym razem pracując zdalnie). W ten sposób korzystają Państwo z elastyczności, którą daje połączenie samodzielnego studiowania materiałów z jednoczesną wymianą zdań z własną grupą w regionie oraz wzajemną pomocą. W tym procesie towarzyszy Państwu wykwalifikowany tutor.

  Przebieg i aktywność w trakcie kursu:
  • Tygodniowy nakład czasu wynosi około 10 godzin.
  • Zadania mogą być wykonywane indywidualnie na platformie online.
  • Pracując w grupach wraz z innymi uczestnikami wykonują Państwo zadania.
  • Opracowanie zadań w grupie jest obligatoryjne. Termin oddania zadań przypada za każdym razem na niedzielę.
  • Nowe zadania na kolejny tydzień są udostępniane na platformie już w piątek.
 4. Każdy z modułów zostanie zakończony projektem PEP. Wraz z dwoma innymi uczestnikami – pracując w grupie trzysosobowej - wybieracie Państwo zagadnienie, które analizujecie na przykładzie własnych zajęć. Przeprowadzają Państwo projekt na własnych zajęciach, oceniając jego przebieg we własnej grupie i wspólnie prezentujecie go innym uczestnikom w trakcie spotkania online. Jednocześnie dołączając dokumentację projektu.
 5. Każdemu kursowi towarzyszy jednodniowe spotkanie w danym kraju. To spotkanie odbędzie się w Goethe-Institut danego kraju lub na spotkaniu zdalnym (Adobe Connect). Na początku kursu zostaniecie Państwo poinformowani o formie w/w spotkania.
 6. Czas trwania jednego modułu: 12 tygodni
 7.  Tygodniowy nakład pracy: 10 godzin
 8. Aby uzyskać zaświadczenie o udziale w kursie należy:
  • wykonać 80% zadań online.
  • zaplanować w grupie projekt PEP, przeprowadzić go na zajęciach, wspólnie ocenić i przedstawić go innym uczestnikom (Adobe Connect)
  • sporządzić dokumentację projektu PEP.
 • ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2
 • miejsce zamieszkania w jednym z następujących krajów: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy lub Węgry
 • miejsce zamieszkania w jednym z następujących krajów: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy lub Węgry.
Opłata za jeden moduł wynosi 150, -€ (płatne w walucie danego kraju). Nauczyciele szkół państwowych mogą się ubiegać o stypendium (patrz formularz zgłoszeniowy).
Wiosna 2022
 
21 lutego – 15 maja 2022
Moduły DLL 1, 2, 7, 10
Zakończenie naboru: 16 stycznia 2022
 
Jesień 2022
 
12 września – 4 grudnia 2022
Moduły DLL 3, 4, 5, 6, 8
Zakończenie naboru: od połowy lipca do 12 sierpnia 2022
 
Każdy z modułów trwa 12 tygodni i wymaga 10-godzinnego nakładu pracy w tygodniu.

Zgłoszenia


Kontakt