Delfort Seminaria regionalne

DELFORT

DELFORT, ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, ma na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej oraz podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach.Założenia projektu zostały opracowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) i Goethe-Institut w Warszawie. 

Struktura projektu


Projekt DELFORT obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, podzieloną na 9 regionów. Pieczę nad każdym z regionów sprawuje koordynator rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Partnerzy biorący udział w projekcie współpracują przy opracowywaniu założeń projektu, jego rozwoju i ewaluacji, przy planowaniu rocznego harmonogramu szkoleń, koordynacji pracy w regionach oraz wspieraniu i przeprowadzaniu seminariów na szczeblu regionalnym.


Ogólne cele programu DELFORT


Aby doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej było efektywne i mogło odbywać się systematycznie, stworzono ogólnopolską sieć współpracy Teacher-Trainerów (edukatorów języka niemieckiego), którzy działając w ramach grup projektowych na szczeblu regionu są także nauczycielami języka niemieckiego. Oferta regionalnych grup projektowych, skierowana do nauczycieli języka niemieckiego i szkół, obejmuje różne formy doskonalenia zawodowego dla kadry dydaktycznej wszystkich typów szkół. Realizacja poszczególnych działań odbywa się we współpracy z placówkami doskonalenia oraz innymi instytucjami partnerskimi. Działalność regionalnych grup projektowych koordynuje i wspomaga ORE. Goethe-Institut udziela pomocy i wsparcia merytorycznego.


Szczegółowe cele projektu DELFORT 

  • Wzmocnienie i rozwój ogólnopolskiego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli języka niemieckiego przez regularne i efektywne szkolenia dla kadry nauczycielskiej organizowane i prowadzone przez Teacher-Trainerów w poszczególnych regionach. Główny nacisk kładziony jest przy tym na nowoczesne nauczanie języków obcych w reformowanej szkole, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących ucznia, wykorzystania multimediów w nauczaniu, edukacji międzykulturowej oraz innych dziedzin, co do których istnieje zapotrzebowanie na szkolenia doskonalące ze strony nauczycieli języka niemieckiego.
  • Wdrożenie działającego w oparciu o ścisłą współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego i innymi partnerami, regionalnego systemu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego uczących w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych. 
  • Efektywne podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych.
  • Utworzenie sieci profesjonalnej współpracy Teacher-Trainerów języka niemieckiego w ramach regionalnych grup projektowych, funkcjonującej i aktywnej także po zakończeniu wspólnego projektu.

W sprawie konkretnych seminariów nauczyciele, szkoły oraz instytucje zajmujące się doskonaleniem zawodowym nauczycieli mogą zwracać się bezpośrednio do ekspertów.

Jolanta Bilska-Sulima
Region: świętokrzyski
samba7@hotmail.de 

Bartosz Czerwiński
Region: warmińsko-mazurski
bartosz.czerwinski@icloud.com
 
Małgorzata Fojecka
Region: lubuski
fojecka.m@op.pl

Aneta Gładys
Region: mazowiecki
Mobil: +48 607 354 108
agladys712@gmail.com

Adam Grodek
Region: łódzki 
Mobil: +48 600 653 103
gro78@wp.pl

Ksenia Herbst-Buchwald
Region: wielkopolski, kujawsko-pomorski
xeniaherbst@gmail.com

Małgorzata Kupis
Region: opolski, dolnośląski
Mobil: +48 603 344 908
gosiakupis@wp.pl

Krystyna Łuniewska
Region: podlaski
krystynaluniewska85@gmail.com

Aleksandra Łyp-Bielecka
Region: śląski, dolnośląski
abalb@o2.pl

Iwona Machowicz
Region: lubelski
iwonamachowicz@wp.pl

Dorota Niewiadomska
Region: pomorski, zachodnio-pomorski
Mobil: +48 501 537 122
dniewiadomska@op.pl

Rylska-Juruś Aneta
Region: małopolski
arjbreslau@op.pl

Agnieszka Siuta
Region: podkarpacki
agas@autograf.pl
 
      Aktualne informacje o seminariach i szkoleniach w ramach programu DELFORT znajdą Państwo w kalendarium wydarzeń.
Jesteś czynnym zawodowo i pracującym w systemie edukacji nauczycielem języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego lub nauczycielem konsultantem czy też doradcą metodycznym zajmującym się językiem niemieckim? Znasz ogólnopolski program szkoleniowy DELFORT i aktywnie korzystasz z jego ofert?

Jeśli tak, to:
  • pokaż nam jak zainspirowaliśmy Cię do pracy z uczniami,
  • opowiedz nam które metody/techniki prezentowane podczas naszych warsztatów stosujesz na swoich lekcjach,
  • zaprezentuj wraz ze swoimi uczniami, jak pomagamy uatrakcyjnić lekcję języka niemieckiego i pomagamy motywować uczennice i uczniów do nauki.
Zwycięzcy konkursu