#delfortprogramm Gramatyka na lekcji języka niemieckiego stacjonarne i oline

synchronicznie i asynchronicznie

 
Link do webinarium otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału.

Podczas warsztatów uczestnicy wymienią się doświadczeniami na temat roli gramatyki , możliwości i sposobów wprowadzania i utrwalania nowych zagadnień gramatycznych zarówno na stacjonarnej lekcji, jak również na lekcji przeprowadzanej online.

Następujące kwestie będą w centrum naszego zainteresowania:
  • Jak nauczać gramatyki w sposób skoncentrowany na ucznia?
  • Jak ćwiczyć gramatykę przez zabawę?
  • Jakiego rodzaju zadania służą dobrze utrwalaniu i automatyzowaniu struktur gramatycznych?
  • Jak często  i jak  ćwiczyć gramatykę synchronicznie i asynchronicznie?
  • Czy uczniowie potrafią i powinni sami przygotowywać ćwiczenia gramatyczne i za pomocą jakich narzędzi cyfrowych  nauczyciel może koordynować tego typu zadania?
Ponieważ  spotkanie ma charakter warsztatowy, warunkiem udziału w szkoleniu jest włączenie kamer.

referentka: dr Iwona Machowicz
uczestnicy: Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele
konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim.
zgłoszenia do: 06.11.2021, godz. 24:00
Liczba uczestników: 25 +5

Formularz zgłoszeniowy
 

Wróć