#delfortprogramm Aktywizacja uczniów na lekcji języka niemieckiego – również online.

 
Link do webinarium otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału.

Uczestnicy warsztatów:
- wymieniają się doświadczeniami na temat możliwości interakcji na lekcji języka niemieckiego,
-     poznają przykłady gier dydaktycznych z wykorzystaniem aplikacji Genially,
-    tworzą własne i planują, jak zastosować je na lekcji języka niemieckiego.
 
Zapraszamy serdecznie!
 
Ponieważ  spotkanie ma charakter warsztatowy, warunkiem udziału w szkoleniu jest włączenie kamer.

referentka: Ksenia Herbst-Buchwald
uczestnicy: Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele
konsultanci i doradcy metodyczni  zajmujący się językiem niemieckim.
zgłoszenia do: 24.10.2021, godz. 24:00
Liczba uczestników: 25 +5

Formularz zgłoszeniowy
 

Wróć