Dyskusja Sztuka epoki człowieka

Antje Majewski „Yaadikone“, 2017, 16:9 HD, video, kolor, dźwięk, 11:41 min © Courtesy of Antje Majewski, neugerriemschneider, Berlin

pt., 29.03.2019

18:00

Goethe-Institut Warszawa

Antje Majewski „Yaadikone“, 2017, 16:9 HD, video, kolor, dźwięk, 11:41 min

Wyobraźnia naszą bronią! Wyobraźnia to najsilniejszy oręż jakim dysponują artystki i artyści. Swoją pracą odkrywają i odsłaniają obszary życia i zjawiska ginące w zgiełku codzienności, aktywizują nowe myślenie i praktyki wobec środowiska. Otwórzmy się na ich wyobraźnię, od tego może zależeć przyszłość.

Prowadzenie: Edwin Bendyk

Udział biorą:
Aleksandra Jach, historyczka sztuki, kuratorka. Ostatnie projekty: Attachment to Land (wspólnie z Melanie Roumiguière, DAAD Artists-in-Berlin Programme, 2018, w trakcie); How to talk with birds, trees, fish, shells, snakes, bulls and lions (wspólnie z Antje Majewski, Hamburger Bahnhof, Berlin, 2018/2019); Zmiennokształtność: Eisenstein jako metoda (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2018); Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody (wspólnie z Pauliną Kurc-Maj, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2017. Jach prowadzi stronę internetową: theanthropoceneindex.com, gdzie umieszcza eseje i wywiady dotyczące humanistyki środowiskowej i aktywizmu. Pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi.
 
Antje Majewski, mieszka i pracuje w Berlinie, malarka, artystka wideo, fotografka, autorka tekstów, studiowała historię sztuki, historię i filozofię w Kolonii, Florencji i Berlinie. Była profesorem gościnnym i wykładała w wyższych szkołach artystycznych m.in. w Karlsruhe, Frankfurcie, Bernie, Berlinie, Edynburgu, Londynie, Wiedniu, obecnie w Kilonii. W  swojej twórczości zajmuje się m.in. badaniem i refleksją nad koegzystencją różnych organizmów ożywionych i obiektów nie ożywionych występujących w środowisku naturalnym. W tym kontekście jej prace znajdują się m.in. na wystawie How to talk with birds, trees, fish, shells, snakes, bulls and lions oraz na prezentowanym też w Polsce projekcie Jabłko. Introdukcja. (Ciągle i ciągle od nowa)
 
Dr. hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM w Poznaniu, pracownik Instytutu Filozofii UAM. Interesuje się problematyką z zakresu ontologii w tym ontologii społecznej, studiów nad nauką oraz socjologią wiedzy. Ważną częścią jego zainteresowań jest badanie kontrowersji naukowo-społecznych. Próbuje łączyć ontologiczną wrażliwość posthumanizmu z prometejską obietnicą nowoczesności i Oświecenia. Autor książek Wyobraźnia ontologiczna i Podmiot, system, nowoczesność, współautor wraz z K. Abriszewskim i M. Wróblewskim książki Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo–społecznych, ponadto autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, aktywny uczestnik życia naukowego i publicznego, obecny także w blogosferze.

Edwin Bendyk, dziennikarz, publicysta, pisarz. Kierownik działu Nauka tygodnika Polityka, gdzie zajmuje się problematyką cywilizacyjną, kwestiami modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej. Pisze też m.in. dla: Res Publica Nowa, Przegląd Polityczny, Krytyka Polityczna. Na UW prowadzi w ramach DELab Laboratorium Miasta Przyszłości. Wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością. W Centrum Nauk Społecznych PAN prowadzi seminarium o nowych mediach. Członek Polskiego PEN Clubu. Autor bloga „Antymatrix II. Z dziennika kogniwojażera“ oraz książek Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (2002), Antymatrix – człowiek w labiryncie sieci (2004), Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu (2009), Bunt sieci (2012).
 
Wyobraźnia i Laboratorium Wyobraźni to wspólny projekt Goethe-Institut i Teatru Powszechnego w Warszawie. Artyści, kuratorzy i badacze mierzyć się będą podczas otwartych debat z wyzwaniami jakie stawiają rzeczywistość społeczna i współczesna kultura w trakcie epokowej przemiany. Wkroczyliśmy w antropocen – epokę człowieka. Świat jaki znaliśmy skończył się, musimy wytężyć wyobraźnię, by zrozumieć świat, który nadchodzi. Pomogą w tym uczestnicy dyskusji prowadzonych w siedzibie Goethe-Institut oraz w przestrzeni Sceny DAS Teatru Powszechnego.

Edwin Bendyk, kurator projektu

Wróć