World Wild Wald

World Wild Wald © Marcus Maeder

V Německu i v Česku mají lidé k lesu zvláštní vztah: má symbolické, duchovní, pohádkové charisma a je předmětem nejen romantické poezie, umění a hudby. Sbírání hub a lesních plodů je nedílnou součástí českého ročního kalendáře. Les je také kultovním místem a dějištěm mnoha pohádek, legend a mýtů.

Les byl a je rozhodujícím ukazatelem ve výzkumu životního prostředí a udržitelnosti. Odumírání lesů" bylo ostatně v 80. a 90. letech 20. století v Německu a Evropě hlavním problémem životního prostředí. V současné diskusi o klimatu je les v popředí zájmu coby snižovate oxidu uhličitého. Německé lesy každoročně pohltí až 62 milionů tun CO2. Na druhou stranu suchá období v letech 2018/19 zničila jen v Německu 250 000 hektarů lesní plochy (o velikosti Sárska). To ovlivňuje les jednak v jeho úloze "ochránce klimatu", ale také jeho ekonomický faktor. V německém lesnictví a lesním hospodářství, jehož roční obrat činí 180 miliard euro, pracuje přibližně 1 milion lidí. Pokud se tedy bavíme o lese, musíme brát  úvahu i velmi akutální napětí mezi ochranou zdrojů a jejich spotřebou.

V projektu WORLD WILD WALD se hlavním hrdinou stává les se všemi jeho aspekty. Představuje se jako zdroj inspirace pro kulturu i jako komplexní ekologický systém. V různých událostech, textech a formátech je vždy spojovacím prvkem mezi uměním, vědou, hudbou, videem a literaturou, mezi digitálním a přírodním světem. Cílem je objevit les zcela novým způsobem.

 

AKTUALNÍ AKCE

Vzhůru do lesa!
Les jako aktuální téma v německé literatuře