Aija Jakoviča doporučuje
Der lange Atem der Bäume

Der lange Atem der Bäume © Ludwig Buchverlag, Kiel, 2021 Peter Wohlleben miluje stromy a věnoval jim již řadu svých knih. Ta nejnovější vznikla s úvahami o klimatické změně a o příčinách umírání stromů během suchých a teplých letních měsíců v posledních letech. Jak autor píše, stromy znají pojem „celoživotního učení“ už miliony let, předávají své znalosti příštím generacím a přizpůsobují se tak svému okolí. Navíc mohou stromy klima také ovlivňovat. Nepotřebují lidi, člověk však stromy potřebuje. A nadto má příroda hodně času, zatímco my lidé mnohem méně.

Autor je přesvědčený, že stromy klimatickou změnu přežijí, pokud se člověk vzdá svých nerozvážných a nerozumných zásahů. Wohlleben chce dát lidem najevo, že nejde jen o klimatickou změnu, když se stromům v horkých a suchých letních obdobích nedaří – na vině jsou aktivity lidí. Kritizuje politiku orientovanou na profit i klasické lesnictví, jež popírají moudrost přírody. Zastává názor, že do lesního hospodářství i do politiky musí nastoupit nová generace s novým myšlením.

Napsat takovou knihu může jen člověk, který les opravdu zná. Peter Wohlleben pracoval 23 let v lesní správě Severního Porýní – Vestfálska a od r. 2006 obhospodařuje rozsáhlou lesní plochu Eifelské vrchoviny, kde uskutečňuje svoji představu původního zalesnění. Čtenářům tak otevírá oči a vybízí je k přemýšlení nad tématy, které jim v každodenním životě zřejmě ani nepřijdou na mysl.

Ludwig Buchverlag

Peter Wohlleben
Der lange Atem der Bäume
Ludwig Buchverlag, Kiel, 2021
ISBN: 978-3-453-28094-6
256 stran

Vypůjčit titul v knihovně Goethe-Institutu

Recenze v německých médiích:
RBB
Buchjournal
Focus
Deutschlandfunk Kultur