Seminář
Výuka výslovnosti prostřednictvím hudby

Mladá žena se sluchátky na uších stojí před béžovou zdí se zavřenýma očima. Vypadá spokojeně a šťastně.
© Goethe-Institut e.V.

Online

Mají vaši žáci, kteří se učí německy, zábrany mluvit německy, protože jim například chybějí slova, mají strach z chybování nebo je obsah učebnice dostatečně nemotivuje?

V našem webovém semináři se na příkladu současné hudby seznámíte s cvičeními, pomocí kterých postupně naučíte své žáky plynule mluvit – jedná se o cvičení týkající se slovní zásoby, cvičení pro zautomatizování řečových prostředků a struktur a tipy pro volné mluvení.

Cvičení si sami vyzkoušíme a zhodnotíme a potom popřemýšlíme, jak je lze přizpůsobit vašim cílovým skupinám a integrovat do online výuky.

Referentka
Freya Conesa studovala obory Němčina jako cizí jazyk a Psycholingvistika na Mnichovské univerzitě (LMU München). Je dlouholetou školitelkou Goethe-Institutu, autorkou učebnic, učitelkou němčiny jako cizího jazyka (DaF) a němčiny jako druhého jazyka (DaZ) na všech stupních a provozuje hudební blog pro vyučující (www.deutschmusikblog.de).

Maximální počet účastníků: 15

Přihlaste se, prosím, na této e-mailové adrese: Tatyana.Synkova.extern@goethe.de

Seminář se koná v rámci akce Den s němčinou. Podívejte se do programu a nenechte si ujít žádný z dalších zajímavých bodů programu!

Detaily

Online

Vstup: zdarma


Tato akce se koná v rámci řady Den s němčinou 2021 – digitálně