Kontakt und Einschreibung

Kurseinschreibung © Goethe-Institut Kroatien

Kurs- und Prüfungsbüro

In unserem Kurs- und Prüfungsbüro beantworten wir Ihnen gerne alle Fragen rund ums Deutschlernen am Goethe-Institut Kroatien. Sie erhalten innerhalb von 48 Stunden eine Rückmeldung.

Melden Sie sich hier an

* erforderlich

Beratungszeiten per Telefon für Prüfungen:
dienstags: 10.00 - 13.00 Uhr
mittwochs: 15.00 - 18.00 Uhr

Beratungszeiten per Telefon für Kurse:
dienstags: 10.00 - 13.00 Uhr, 15.00 - 18.00 Uhr
mittwochs: 15.00 - 18.00 Uhr
donnerstags: 10.00 - 13.00 Uhr

Telefon: 00385 (01) 61 95 000

Anfragen per E-Mail: Sie erhalten innerhalb von 48 Stunden eine Rückmeldung.
pruefungen@zagreb.goethe.org
kurse@zagreb.goethe.org

Persönliche Beratungsgespräche sind bei vorheriger Absprache und Ankündigung per E-Mail/Telefon jederzeit möglich.
Sie können sich während der Beratungszeiten des Sprachkursbüros informieren und anmelden.
Beratungen und Informationen geben wir Ihnen gerne:
  • per E-Mail
  • telefonisch
 

Einzahlungen: Fortsetzer

13.02. – 14.02. | 10:00 – 13:00 Uhr
                           16:00 – 18:00 Uhr

Einzahlungen am Goethe-Institut Kroatien (Ul. grada Vukovara 64)

Einzahlungen: Neueinsteiger

20.02. – 21.02. | 10:00 – 13:00 Uhr
                           16:00 – 18:00 Uhr

Einzahlungen am Goethe-Institut Kroatien (Ul. grada Vukovara 64) 
Anmeldung ist nicht erforderlich!

Zur Feststellung Ihres Sprachniveaus führen wir Einstufungstests durch. Der Einstufungstest besteht aus einem schriftlichen Teil von ca. 50 Minuten sowie einem mündlichen Teil (Gespräch).
 

Termine und Zeiten

05.2.2018 | 10.00 - 13.00 Uhr
06.2.2018 | 15.00 - 19.00 Uhr
07.2.2018 | 10.00 - 19.00 Uhr
12.2.2018 | 10.00 - 19.00 Uhr

                          
Einstufungstests am Goethe-Institut Kroatien (Ul. Ivana Perkovca 5)

Gebühr:
Für zukünftige Kursteilnehmer/-innen des Goethe-Instituts Kroatien führen wir die Einstufungen kostenlos durch. Für das Ausstellen einer Bestätigung wird eine Gebühr in Höhe von 500,00 HRK verrechnet.
4. OPĆI UVJETI POSLOVANJA
 
1. Opći preduvjeti za pohađanje tečajeva
Minimalna dob za pohađanje naših tečajeva je 16 godina (osim u slučaju tečajeva za školarce).
 
2. Uvjeti plaćanja
2.1. Nije moguće pohađanje tečaja ako cjelokupni iznos naknade nije uplaćen prije početka tečaja.
 
2.2. Načini plaćanja
Za uplate na bankovni račun odnosno uplate putem gotovinske poštanske uputnice odobrava se dodatni popust od 5 %.
 
Uplatu možete izvršiti:
Gotovinskom uputnicom u pošti
Institut:                  Goethe-Institut Kroatien
Odjel:                      Jezični odjel
Ulica:                      Ul. grada Vukovara 64
Poštanski broj:        HR - 10000 Zagreb
Opis:                       Molimo Vas da pri tome navedete ime i prezime polaznika.
 
Osobnim dolaskom u Goethe-Institutu Kroatien (gotovinskim plaćanjem)
Utorkom:                16.00 sati - 18.00 sati
Srijedom:                16.00 sati - 18.00 sati
Adresa instiuta:      Goethe-Institut Kroatien,
Ul. grada Vukovara 64,
10000 Zagreb
 
Uplatom na bankovni račun
Vlasnik računa:       Goethe-Institut e.V.
Banka:                    Commerzbank
Broj računa:            227 681 400
BLZ:                        700 400 41
IBAN:                       DE06 7004 0041 0227 6814 00
BIC:                         COBADEFF700
Adresa banke:        Leopoldstrasse 230
80807 München
Opis:                       Molimo Vas da pri tome navedete ime i prezime polaznika.
 
3. Naknade
3.1. Naknade koje su u trenutku Vaše prijave navedene kao važeće u aktualnom prospektu s tečajevima Goethe-Instituta sastavni su dio ugovora.

3.2. Ako želite neku promjenu (npr. promjena termina održavanja tečaja ili promjena tečaja), prva promjena unutar 6 nastavnih jedinica je besplatna. Za svaku sljedeću promjenu morate platiti dodatan trošak u visini od 10 % naknade za tečaj.
 
3.3. Popusti


5 % 
- popust za vjerne polaznike koji nastavljaju tečaj i polaznike koji uplatu izvrše na bankovni račun odnosno putem gotovinske poštanske uputnice.
10 %
- studentski popust za sve vrste tečajeva.
10 %
- popust za nezaposlene za standardne i intenzivne tečajeve.
20 %
- obiteljski popust ako više članova uže obitelji pohađa istovremeno ili kontinuirano jedan tečaj za drugim, jedan član obitelji plaća punu naknadu za tečaj, a ostalim članovima obitelji odobrava se popust od 20 % na povoljnije formate tečaja.
50 %
- za službenike ministarstava za sve vrste tečajeva i ispita.
50 %
- jednokratni popust na naknadu za ispite Goethe-Instituta za sve polaznike tečajeva (ne odnosi se na polaznike koji pohađaju pripremne tečajeve za polaganje ispita Goethe-Instituta)
 
Popusti se ne zbrajaju i vrijede samo 12 mjeseci od upisa u tečaj.
 
4. Odustajanje od tečaja
Ako polaznik ne može pohađati tečaj, vrijede sljedeći uvjeti:
4.1. U slučaju odustajanja prije početka tečaja, naknada se u cijelosti vraća polazniku izuzevši 10% administrativnih troškova koje Goethe-Institut ima pravo zadržati za sebe.
Sva ostala prava ili zahtjevi od strane Goethe-Instituta i/ili polaznika, bez obzira na pravni razlog/temelj, su izuzeti.
4.2. U slučaju odustajanja nakon početka tečaja, Goethe-Institut ima pravo zadržati cjelokupnu uplaćenu naknadu za tečaj.
Sva ostala prava ili zahtjevi od strane Goethe-Instituta i/ili polaznika, bez obzira na pravni razlog/temelj, su izuzeti.
4.3. Ako polaznik nakon sudjelovanja na inicijalnom testiranju ne upiše tečaj, obvezan je podmiriti naknadu od 500,00 HRK za sudjelovanje na inicijalnom testiranju.
4.4. Ako Goethe-Institut otkaže tečaj, polazniku se vraća cjelokupan iznos naknade.
 
5. Raspoređivanje po tečajevima / veličina grupa
5.1. Određivanje stupnja Vašeg znanja njemačkog jezika kao i Vaše raspoređivanje u tečaj tog stupnja provodi se na temelju razredbenog ispita koji se održava u Institutu.
5.2. U slučaju da dodijeljeni stupanj ne odgovara stvarnim mogućnostima polaznika, može se naknadno odrediti prikladniji stupanj tečaja.
5.3. Naši tečajevi imaju najmanje 6 i u pravilu najviše 16 polaznika. Ako u trenutku početka održavanja tečaja imamo premali broj polaznika, zadržavamo pravo otkazati ili odgoditi dotični tečaj.
5.4. Broj polaznika tečaja je ograničen.
 
6. Obveze polaznika / polaznica
Polaznik tečaja obvezuje se pridržavati se pravila tečaja i kućnog reda Goethe-Instituta. U slučaju nepridržavanja navedenih pravila moguće je isključenje polaznika iz tečaja. U tom slučaju ne postoji mogućnost povrata naknade.
 
7. Odgovornost Goethe-lnstituta / viša sila
Odgovornost Goethe-Instituta i njegovih djelatnika ograničena je na namjeru i grubu nepažnju. Goethe-Institut ne odgovara ni za izostanak pružanja svojih usluga uslijed više sile (npr. u slučaju prirodne katastrofe, požara, poplave, rata, naredbi upravne službe i ostalih okolnosti koje su izvan kontrole ugovornih strana). Goethe-Institut ne preuzima odgovornost za nezgode na putu do ili iz mjesta održavanja tečaja te na samom mjestu održavanja tečaja kao ni za gubitak ili oštećenje predmeta koji pripadaju polaznicima.
 
8. Zaštita podataka
Polaznik je suglasan da Goethe-Institut ima pravo koristiti i elektronički obrađivati njegove podatke radi pravilnog provođenja prijave, obračuna i izdavanja svjedodžbe o uspjehu na tečaju.
Polaznik pristaje i ubuduće primati informacije od Goethe-Instituta.
Polaznik daje suglasnost suradnicima Goethe-Instituta Kroatien da ga se fotografira i snima, te da se objavljuju njegovi pisani i likovni radovi s imenom i prezimenom.
Fotografiranje i snimanje odnosi se na:
- snimanje različitih aktivnosti u nastavi
- snimanje aktivnosti izvan nastave (izleti, posjeti, boravci u prirodi itd.)
Fotografije i snimke koristit će se isključivo u pedagoške svrhe, za promociju instituta.
 
SPRACHKURS-TYP
KURSGEBÜHR PRO SEMESTER
Standardkurse für Erwachsene
2.750,00 HRK
Abendkurse für Erwachsene
2.750,00 HRK
Morgenkurse für Erwachsene
2.500,00 HRK
Extensivkurse für Jugendliche
1.950,00 HRK
Extensivkurse für Kinder
1.250,00 HRK
Hans Hase
1.000,00 HRK
Sommerintensivkurse
2.750,00 HRK
 
Anmerkung:
Die angegebene Kursgebühr bezieht sich auf ein Semester, in dem jeweils eine Teilstufe bearbeitet wird. Das Lehrwerk ist im Preis inbegriffe
 
RABATTE:
   
5% Treuerabatt für Teilnehmer, die Kurse fortsetzen.
10% Studentenrabatt für alle Arten von Kursen.
10% Arbeitslosenrabatt für Standard- und Intensivkurse.
20 % Familienrabatt, wenn mehrere Familienmitglieder gleichzeitig oder kontinuierlich einen Kurs nach dem anderen besuchen; ein Familienmitglied bezahlt die volle Kursgebühr, die anderen Familienmitglieder bekommen 20% Rabatt für die günstigeren Kursformate.
50% Rabatt für Ministerialbeamte, für alle Arten von Kursen und für Prüfungen.
50% einmaliger Rabatt auf die Prüfungsgebühr am Goethe-Institut, für alle Kursteilnehmer (gilt nicht für Prüfungsvorbereitungskurse am Goethe-Institut).

Rabatte werden nicht addiert und sind nur 12 Monate ab Kurseinschreibung gültig.