کەرەستەکانی تاقیکردنەوە

گەڕانەوە بۆ Goethe-Zertifikat B1

بۆ ئامادەکاری بۆ Goethe-Zertifikat B1 لێرە کەرەستەکانی ڕاهێنان دەدۆزنەوە، بۆ بیستن، خوێندنەوە، نووسین و قسەکردن.

کەرەستەکانی ڕاهێنان بە ئۆنلاین

B1- دەستەکانی ڕاهێنان بێ هیچ تەگەرەیەک

کەرەستەکان بۆ دابەزاندنیان لە ئینتەرنێتەوە

دەستە نموونەی- B1 بۆ گەوران نموونە دەستەی B1 بۆ گەوران لە خانەی بیستن، راستەوخۆ گوێلێگرتن (٣٧:٢١ خولەک)

دەستە نموونەی B1 بۆ گەوران لە خانەی قسەکردن و تەماشاکردنی راستەوخۆ (١٢:٤٩خولەک)
© Goethe-Institut

دەستە ڕاهێنان- B1 بۆ گەوران دەستە ڕاهێنان- B1 بۆ گەوران خانەی بیستن بۆ گوێلێگرتنی راستەوخۆ (٣٩:١٣ خولەک)
دەستە نموونەی- B1 بۆ لاوان دەستە نموونەی- B1 بۆ لاوان خانەی بیستن بۆ گوێلێگرتنی راستەوخۆ (٣٩:٤١ خولەک)
دەستە ڕاهێنان- B1 بۆ لاوان دەستە ڕاهێنان- B1 بۆ لاوان خانەی بیستن بۆ گوێلێگرتنی راستەوخۆ (٣٩:٤١ خولەک)