Bez granic
Trójstronny projekt dla szkół


O projekcie „Bez granic“

W projekcie „Bez granic“ spotykają się uczniowie z różnych krajów. Wspólnie piszą historię, fotografują to, co ich otacza albo prowadzą wywiady ze sobą nawzajem. W ten sposób, przy pomocy różnych cyfrowych formatów, mogą poznać młodzież z trzech państw i dowiedzieć się, jak wygląda życie w tych krajach. Wyniki tych projektów zostaną zaprezentowane na wspólnej stronie internetowej, tak, że każdy, kto ją odwiedzi, będzie mógł udać się w interesującą, bogatą w informacje podróż po różnych kulturach.

Ponad 1200 uczniów i uczennic z dziesięciu krajów wzięło udział w projekcie od 2017 roku. Grupy z Maroka, Egiptu, Jordanii, Niemiec, Łotwy, Polski, Czech i Węgier tworzyły filmy wideo, fotografowały i pisały krótkie teksty, dzięki czemu mogły poznać codzienność innych krajów i spojrzeć na świat z innej perspektywy.

Projekt „Bez granic”jest wspólnym projektem Instytutów Goethego w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

Otwarty nabór do piątej edycji międzynarodowego projektu dla szkół

Wiosną 2019 roku rusza kolejna runda projektu „Bez granic” skierowana do młodzieży szkolnej w wieku 14-17 lat, która uczy się niemieckiego lub chodzi do szkoły w Niemczech.
 
Jak działa projekt „Bez granic“?
 
Nauczyciele języka niemieckiego razem ze swoją klasą zgłaszają chęć uczestnictwa w wybranym formacie. Opisy formatów znajdują się poniżej. Jest w nich także informacja o wymaganym poziomie znajomości języka. Nasza koordynatorka znajduję klasę partnerską z Niemiec i Egiptu (lub z innego kraju Afryki Północnej lub Bliskiego Wschodu), która jest zainteresowana tym samym formatem. Gdy tylko utworzy się trójstronna grupa, zaczynamy działania! Koordynatorka służy pomocą w trakcie trwania całego projektu.
 
Warunki uczestnictwa:
 
- Wiek uczestników: 14-17 lat
- Dostęp do internetu oraz do komputera ze standardowym pakietem Office (Word, Power Point) w celu komunikacji z innymi uczestnikami
- Dysponowanie jednym lub kilkoma aparatami fotograficznymi / kamerami lub smartfonami
- Zgoda rodziców / szkół na upublicznienie produktów i ew. zdjęć
- Językiem komunikacji jest niemiecki.
 
Harmonogram
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2019 r. O wyniku naboru poinformujemy do końca marca 2019 roku.
Niestety nie możemy zagwarantować udziału w projekcie wszystkim klasom, które się zgłoszą.
Realizacja projektów przez uczniów trwa do 15. czerwca 2019 r.
 
O czym powinni pamiętać nauczyciele?
 
Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów. Jedynie w przypadku uczestnictwa w formacie „Wirtualny kurs gotowania“ należy posiadać podstawowe artykuły spożywcze, które najprawdopodobniej znajdują się w każdym domu. Należy zaplanować wystarczającą ilość czasu na przygotowania – nauczyciele będą samodzielnie ustalać szczegóły z innymi nauczycielami i z koordynatorką z naszej strony. Ważne jest, by nauczyciel oraz uczniowie mieli dobry dostęp do internetu. Wirtualne spotkania mogą odbywać się w czasie lekcji niemieckiego albo w ramach pozalekcyjnej pracy projektowej.

Zgłoszenia
 
Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać swoje zgłoszenie w języku niemieckim do 15. marca 2019 roku na adres:
Iwona.Kuczkowska@goethe.de
 


Chętnie odpowiemy na Państwa pytania!
 

Formaty

Jak wygląda przerwa międzylekcyjna albo wieczór ze znajomymi w innych kulturach? W ramach formatu „Mannequin Challenge“ uczniowie odgrywają scenki i zastygają w bezruchu. Są przy tym fotografowani, a do zdjęć można dodać dowolny komentarz w postaci dymków albo podpisów. W ten sposób grupy z różnych krajów wymieniają się informacjami na temat poszczególnych sytuacji z życia codziennego, co pozwala im wyobrazić sobie rzeczywistość, w której żyją inni. Zdjęcia znajdą się później w galerii wideo Mannequin  Challenge i powstanie z nich dzieło całościowe łączące różne kultury.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy
Z krótkiej historii, przekazywanej z kraju do kraju i za każdym razem uzupełnianej, powstaje wielka wizualna i narracyjna przygoda. Początkowa historia rozwija się w miarę współpracy różnych grup, pojawiają się w niej elementy i wydarzenia z życia codziennego w poszczególnych krajach, bajkowi bohaterowie i miejsca, które grupy uczniów samodzielnie wymyślają, a następnie przedstawiają w formacie cyfrowym. To, jak bardzo złożona będzie dalsza historia, zależy od poziomu znajomości języka uczniów. Wspólne opowiadanie zachęca do kreatywnej wymiany pomysłów, do dokładnej obserwacji z różnych perspektyw, do zwrócenia uwagi na liczne małe powiązania pomiędzy historiami i ich znaczeniami. W ten sposób powstaje wielki cyfrowy zbiór opowiadań, który jest jednocześnie niekończącą się historią.
Wymagany poziom znajomości języka: A2 lub wyższy
 
Jedno słowo może mieć wiele znaczeń w zależności od doświadczeń, wspomnień i wyobrażeń. Wyrażone za pomocą języka zdania „Frajda oznacza dla mnie...“, „Nuda to dla mnie...“ albo „Wolny czas oznacza dla mnie…“ są dla uczniów z różnych krajów podstawą do stworzenia plakatów ze zdjęciami, obrazkami i krótkimi opisami. Gdy plakaty zostają pokazane reszcie, uczniowie z każdej grupy dowiadują się, co
inni myślą na dany temat, co oznaczają dla nich poszczególne pojęcia, a następnie dyskutują o tym. Z poszczególnych kolaży powstaje wirtualna wystawa umożliwiająca zmianę perspektywy.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy
O co zapytał(a)byś uczniów z Niemiec, Europy Środko-Wschodniej albo z Afryki Północnej? Uczniowie przeprowadzają ze sobą nawzajem wirtualne wywiady na wybrane przez siebie tematy i piszą krótkie artykuły o swoich doświadczeniach. Jak spędzasz wolny czas? Jak wygląda lekcja o literaturze w waszej klasie? Jaką rolę odgrywa w twoim życiu religia? Projekt pozwala uczniom poznać młodzież z innych krajów,
sprawdzić swoje zdolności dziennikarskie oraz rozwijać umiejętności językowe w mowie i piśmie.
Wymagany poziom znajomości języka: A2 lub wyższy
Wyobraźmy sobie innych – w niezwykłych okolicznościach! W tym projekcie fotograficznym uczniowie robią zdjęcia portretowe, które jednak przedstawiają nie tylko ich samych. Fotografują też przedmioty ze swojego otoczenia, które mówią coś o ich osobowości i życiu codziennym. Co znajduje się w naszych torbach? Jak wyglądają nasze pokoje? Jakie produkty kupujemy, by przyrządzić naszą ulubioną potrawę? Produkt końcowy projektu – wirtualna wystawa fotografii i podpisy pod zdjęciami – daje ciekawy obraz różnych kultur i stwarza okazję do dyskusji o różnorodności uczniów z poszczególnych regionów świata.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy
Podczas wirtualnego kursu gotowania uczniowie dyskutują o kulturze jedzenia w innych krajach. Każda grupa dostaje tę samą listę składników – standardowych produktów, które znajdują się w każdym domu. Grupy, rozmawiając po niemiecku, zastanawiają się, jakie danie typowe dla ich kraju można z tych składników przyrządzić. Podczas gotowania uczniowie za pomocą smartfonów nagrywają filmiki, które później w formie historii obrazkowej przesyłają innym grupom, by te mogły powtórzyć ich danie. W zależności od poziomu znajomości języka, wyniki mogą być pokazane przy pomocy obrazków albo wyrażone słowami.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy