Bez granic
Trójstronny projekt dla szkół

W projekcie „Bez granic“ spotykają się uczniowie z trzech różnych krajów. Wspólnie piszą historię, fotografują to, co ich otacza albo prowadzą wywiady ze sobą nawzajem. W ten sposób, przy pomocy różnych cyfrowych formatów, mogą poznać młodzież z trzech państw i dowiedzieć się, jak wygląda życie w tych krajach. Wyniki tych projektów zostaną zaprezentowane na wspólnej stronie internetowej, tak, że każdy, kto ją odwiedzi, będzie mógł udać się w interesującą, bogatą w informacje podróż po różnych kulturach.

Ponad 200 uczniów i uczennic z ośmiu krajów wzięło udział w fazie pilotażowej projektu wiosną 2017 roku. Grupy z Maroka, Egiptu, Jordanii, Niemiec, Łotwy, Polski, Czech i Węgier tworzyły filmy wideo, fotografowały i pisały krótkie teksty, dzięki czemu mogły poznać codzienność innych krajów i spojrzeć na świat z innej perspektywy.

Wirtualna wystawa prac różnych grup

Otwarty nabór do drugiej edycji międzynarodowego projektu dla szkół

Jesienią 2017 roku rusza kolejna runda projektu „Bez granic” skierowana do
młodzieży szkolnej w wieku 14-17 lat, która uczy się języka niemieckiego albo
chodzi do szkoły w Niemczech.
 

Nauczyciele języka niemieckiego razem ze swoją klasą zgłaszają chęć uczestnictwa w wybranym formacie. Opisy znajdują się poniżej. Jest w nich także informacja o wymaganym poziomie znajomości języka. Nasza koordynatorka znajduję klasę partnerską z Niemiec i Egiptu (lub z innego kraju w Afryce Północnej albo na
Bliskim Wschodzie), która jest zainteresowana tym samym formatem. Gdy tylko utworzy się trójstronna grupa, będzie można przystąpić do działania. Koordynatorka służy pomocą w trakcie trwania całego projektu.
- Wiek uczestników: 14-17 lat
- Dostęp do internetu oraz do komputera ze standardowym pakietem Office (Word, Power Point) w celu komunikacji z innymi uczestnikami
- Dysponowanie jednym lub kilkoma aparatami fotograficznymi / kamerami lub smartfonami
- Zgoda rodziców / szkół na upublicznienie produktów i ew. zdjęć
- Językiem komunikacji jest niemiecki.
- Zgłoszenia z Polski przyjmowane są do 25. września 2017 r.
- Zgłoszenia z innych krajów (Niemiec, krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wchodu) do 29. września 2017 roku.
Niestety nie możemy zagwarantować, że wszystkie klasy, które zgłoszą się do projektu, będą mogły zostać uwzględnione.
- Realizacja projektów przez uczniów trwa do 30. listopada 2017 r.
 
Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów. Jedynie w przypadku uczestnictwa w formacie „Wirtualny kurs gotowania“ należy posiadać podstawowe artykuły spożywcze, które jednak powinny znajdować się w każdym domu.
Należy zaplanować wystarczającą ilość czasu na przygotowania – nauczyciele będą samodzielnie ustalać szczegóły z innymi nauczycielami i z koordynatorką z naszej strony. Ważne jest, by nauczyciel oraz uczniowie mieli dobry dostęp do internetu. Wirtualne spotkania mogą odbywać się podczas lekcji niemieckiego albo w ramach pracy projektowej.

Zgłoszenia

Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy w języku niemieckim
i wysłać swoje zgłoszenie do 25. września 2017 roku na adres pani Marty Gawinek-Dagargulia:
Marta.Gawinek-Dagargulia@goethe.de

Formaty

Jak wygląda przerwa międzylekcyjna albo wieczór ze znajomymi w innych kulturach? W ramach formatu „Mannequin Challenge“ uczniowie odgrywają scenki i zastygają w bezruchu. Są przy tym fotografowani, a do zdjęć można dodać dowolny komentarz w postaci dymków albo podpisów. W ten sposób grupy z różnych krajów wymieniają się informacjami na temat poszczególnych sytuacji z życia codziennego, co pozwala im wyobrazić sobie rzeczywistość, w której żyją inni. Zdjęcia znajdą się później w galerii wideo Mannequin  Challenge i powstanie z nich dzieło całościowe łączące różne kultury.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy
Z krótkiej historii, przekazywanej z kraju do kraju i za każdym razem uzupełnianej, powstaje wielka wizualna i narracyjna przygoda. Początkowa historia rozwija się w miarę współpracy różnych grup, pojawiają się w niej elementy i wydarzenia z życia codziennego w poszczególnych krajach, bajkowi bohaterowie i miejsca, które grupy uczniów samodzielnie wymyślają, a następnie przedstawiają w formacie cyfrowym. To, jak bardzo złożona będzie dalsza historia, zależy od poziomu znajomości języka uczniów. Wspólne opowiadanie zachęca do kreatywnej wymiany pomysłów, do dokładnej obserwacji z różnych perspektyw, do zwrócenia uwagi na liczne małe powiązania pomiędzy historiami i ich znaczeniami. W ten sposób powstaje wielki cyfrowy zbiór opowiadań, który jest jednocześnie niekończącą się historią.
Wymagany poziom znajomości języka: A2 lub wyższy
 
Jedno słowo może mieć wiele znaczeń w zależności od doświadczeń, wspomnień i wyobrażeń. Wyrażone za pomocą języka zdania „Frajda oznacza dla mnie...“, „Nuda to dla mnie...“ albo „Wolny czas oznacza dla mnie…“ są dla uczniów z różnych krajów podstawą do stworzenia plakatów ze zdjęciami, obrazkami i krótkimi opisami. Gdy plakaty zostają pokazane reszcie, uczniowie z każdej grupy dowiadują się, co
inni myślą na dany temat, co oznaczają dla nich poszczególne pojęcia, a następnie dyskutują o tym. Z poszczególnych kolaży powstaje wirtualna wystawa umożliwiająca zmianę perspektywy.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy
W trakcie jednodniowego warsztaty uczestnicy udają się na wyprawę fotograficzną w najbliższe otoczenie pod okiem eksperta prowadzącego warsztat. Z pomocą własnych urządzeń (smartfony, aparaty cyfrowe itp.) uwieczniają swój obraz świata w kilku wybranych przez siebie tematach (np. przyjaźń, strach, marzenia). Produkt końcowy, którym jest wirtualna wystawa, pozwala odkryć cechy wspólne i przeciwieństwa, a następnie porozmawiać o nich z uczniami z innych krajów.
Wymagany poziom znajomości języka: A2 lub wyższy
Maksymalna liczba uczestników: 12

Wymagania dodatkowe: uczniowie muszą mieć możliwość uczestnictwa w jednodniowym warsztacie we wspólnie ustalonym terminie. Wymagana jest dostępność miejsca na spotkanie warsztatowe, na przykład w szkole oraz wystarczającej liczby smartfonów lub kamer cyfrowych. Potrzebne mogą się także okazać ew. prace przygotowawcze lub dodatkowe prace po zakończeniu warsztatu.  
 
O co zapytał(a)byś uczniów z Niemiec, Europy Środko-Wschodniej albo z Afryki Północnej? Uczniowie przeprowadzają ze sobą nawzajem wirtualne wywiady na wybrane przez siebie tematy i piszą krótkie artykuły o swoich doświadczeniach. Jak spędzasz wolny czas? Jak wygląda lekcja o literaturze w waszej klasie? Jaką rolę odgrywa w twoim życiu religia? Projekt pozwala uczniom poznać młodzież z innych krajów,
sprawdzić swoje zdolności dziennikarskie oraz rozwijać umiejętności językowe w mowie i piśmie.
Wymagany poziom znajomości języka: A2 lub wyższy
Wyobraźmy sobie innych – w niezwykłych okolicznościach! W tym projekcie fotograficznym uczniowie robią zdjęcia portretowe, które jednak przedstawiają nie tylko ich samych. Fotografują też przedmioty ze swojego otoczenia, które mówią coś o ich osobowości i życiu codziennym. Co znajduje się w naszych torbach? Jak wyglądają nasze pokoje? Jakie produkty kupujemy, by przyrządzić naszą ulubioną potrawę? Produkt końcowy projektu – wirtualna wystawa fotografii i podpisy pod zdjęciami – daje ciekawy obraz różnych kultur i stwarza okazję do dyskusji o różnorodności uczniów z poszczególnych regionów świata.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy
Podczas wirtualnego kursu gotowania uczniowie dyskutują o kulturze jedzenia w innych krajach. Każda grupa dostaje tę samą listę składników – standardowych produktów, które znajdują się w każdym domu. Grupy, rozmawiając po niemiecku, zastanawiają się, jakie danie typowe dla ich kraju można z tych składników przyrządzić. Podczas gotowania uczniowie za pomocą smartfonów nagrywają filmiki, które później w formie historii obrazkowej przesyłają innym grupom, by te mogły powtórzyć ich danie. W zależności od poziomu znajomości języka, wyniki mogą być pokazane przy pomocy obrazków albo wyrażone słowami.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy