Bez granic
Trójstronny projekt dla szkół

W projekcie „Bez granic“ spotykają się uczniowie z trzech różnych krajów. Wspólnie piszą historię, fotografują to, co ich otacza albo prowadzą wywiady ze sobą nawzajem. W ten sposób, przy pomocy różnych cyfrowych formatów, mogą poznać młodzież z trzech państw i dowiedzieć się, jak wygląda życie w tych krajach. Wyniki tych projektów zostaną zaprezentowane na wspólnej stronie internetowej, tak, że każdy, kto ją odwiedzi, będzie mógł udać się w interesującą, bogatą w informacje podróż po różnych kulturach.

Projekt „Bez granic“ skierowany jest do uczniów w wieku od 14 do 17 lat, którzy uczą się języka niemieckiego albo chodzą do szkoły w Niemczech.

 

Nauczyciele języka niemieckiego razem ze swoją klasą zgłaszają chęć uczestnictwa w wybranym formacie. Opisy znajdują się poniżej. Jest w nich także informacja o wymaganym poziomie znajomości języka. Nasza koordynatorka znajduję klasę partnerską z Niemiec i Egiptu (lub z innego kraju w Afryce Północnej albo na Bliskim Wschodzie), która jest zainteresowana tym samym formatem. Gdy tylko utworzy się trójstronna  grupa, będzie można przystąpić do działania.
- Wiek uczestników: 14-17 lat
- Dostęp do internetu oraz do komputera ze standardowym pakietem Office (Word, Power Point) w celu komunikacji z innymi uczestnikami
- Dysponowanie jednym lub kilkoma aparatami fotograficznymi / kamerami lub smartfonami
- Zgoda rodziców / szkół na upublicznienie produktów i ew. zdjęć
- Językiem komunikacji jest niemiecki.
- Zgłoszenia przyjmowane są do 7 kwietnia 2017 r.
- Wybór klas nastąpi do 24 kwietnia 2017 r. Niestety nie możemy zagwarantować, że wszystkie klasy, które zgłoszą się do projektu, będą mogły zostać uwzględnione.
- Realizacja projektów przez uczniów nastąpi do 30 czerwca 2017 r.
 
Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów. Jedynie w przypadku uczestnictwa w formacie „Wirtualny kurs gotowania“ należy posiadać podstawowe artykuły spożywcze, które jednak powinny znajdować się w każdym domu.

Należy zaplanować wystarczającą ilość czasu na przygotowania – nauczyciele będą samodzielnie ustalać szczegóły z innymi nauczycielami i z koordynatorką z naszej strony. Ważne jest, by nauczyciel oraz uczniowie mieli dobry dostęp do internetu. Wirtualne spotkania mogą odbywać się podczas lekcji niemieckiego albo w ramach pracy projektowej.

 

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 7 kwietnia 2017 r.
Informacje: Marta Gawinek - Dagargulia
Marta.Gawinek-Dagargulia@goethe.de

Formaty

Jak wygląda przerwa międzylekcyjna albo wieczór ze znajomymi w innych kulturach? W ramach formatu „Mannequin Challenge“ uczniowie odgrywają scenki i zastygają w bezruchu. Są przy tym fotografowani, a do zdjęć można dodać dowolny komentarz w postaci dymków albo podpisów. W ten sposób grupy z różnych krajów wymieniają się informacjami na temat poszczególnych sytuacji z życia codziennego, co pozwala im wyobrazić sobie rzeczywistość, w której żyją inni. Zdjęcia znajdą się później w galerii wideo Mannequin  Challenge i powstanie z nich dzieło całościowe łączące różne kultury.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy
Z krótkiej historii, przekazywanej z kraju do kraju i za każdym razem uzupełnianej, powstaje wielka wizualna i narracyjna przygoda. Początkowa historia rozwija się w miarę współpracy różnych grup, pojawiają się w niej elementy i wydarzenia z życia codziennego w poszczególnych krajach, bajkowi bohaterowie i miejsca, które grupy uczniów samodzielnie wymyślają, a następnie przedstawiają w formacie cyfrowym. To, jak bardzo złożona będzie dalsza historia, zależy od poziomu znajomości języka uczniów. Wspólne opowiadanie zachęca do kreatywnej wymiany pomysłów, do dokładnej obserwacji z różnych perspektyw, do zwrócenia uwagi na liczne małe powiązania pomiędzy historiami i ich znaczeniami. W ten sposób powstaje wielki cyfrowy zbiór opowiadań, który jest jednocześnie niekończącą się historią.
Wymagany poziom znajomości języka: A2 lub wyższy
 
Jedno słowo może mieć wiele znaczeń w zależności od doświadczeń, wspomnień i wyobrażeń. Wyrażone za pomocą języka zdania „Frajda oznacza dla mnie...“, „Nuda to dla mnie...“ albo „Wolny czas oznacza dla mnie…“ są dla uczniów z różnych krajów podstawą do stworzenia plakatów ze zdjęciami, obrazkami i krótkimi opisami. Gdy plakaty zostają pokazane reszcie, uczniowie z każdej grupy dowiadują się, co
inni myślą na dany temat, co oznaczają dla nich poszczególne pojęcia, a następnie dyskutują o tym. Z poszczególnych kolaży powstaje wirtualna wystawa umożliwiająca zmianę perspektywy.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy
Uczniowie wyruszają na fotograficzną wyprawę po swojej okolicy pod hasłem „Zgadnij, na co patrzę“. Używając aparatu fotograficznego albo smartfona, pokazują swoją perspektywę patrzenia na świat, tworząc prace poświęcone wybranym przez siebie tematom takim jak przyjaźń, strach czy marzenia. Nadają tytuły swoim fotografiom i dyskutują o faktach związanych z danym tematem. A jaką perspektywę mają inni i
jak wyglądają fakty w ich krajach? Produkt końcowy, którym jest wirtualna wystawa, pozwala odkryć cechy wspólne i przeciwieństwa, a następnie porozmawiać o nich z uczniami z innych krajów.
Wymagany poziom znajomości języka: A2 lub wyższy
O co zapytał(a)byś uczniów z Niemiec, Europy Środko-Wschodniej albo z Afryki Północnej? Uczniowie przeprowadzają ze sobą nawzajem wirtualne wywiady na wybrane przez siebie tematy i piszą krótkie artykuły o swoich doświadczeniach. Jak spędzasz wolny czas? Jak wygląda lekcja o literaturze w waszej klasie? Jaką rolę odgrywa w twoim życiu religia? Projekt pozwala uczniom poznać młodzież z innych krajów,
sprawdzić swoje zdolności dziennikarskie oraz rozwijać umiejętności językowe w mowie i piśmie.
Wymagany poziom znajomości języka: A2 lub wyższy
Wyobraźmy sobie innych – w niezwykłych okolicznościach! W tym projekcie fotograficznym uczniowie robią zdjęcia portretowe, które jednak przedstawiają nie tylko ich samych. Fotografują też przedmioty ze swojego otoczenia, które mówią coś o ich osobowości i życiu codziennym. Co znajduje się w naszych torbach? Jak wyglądają nasze pokoje? Jakie produkty kupujemy, by przyrządzić naszą ulubioną potrawę? Produkt końcowy projektu – wirtualna wystawa fotografii i podpisy pod zdjęciami – daje ciekawy obraz różnych kultur i stwarza okazję do dyskusji o różnorodności uczniów z poszczególnych regionów świata.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy
Podczas wirtualnego kursu gotowania uczniowie dyskutują o kulturze jedzenia w innych krajach. Każda grupa dostaje tę samą listę składników – standardowych produktów, które znajdują się w każdym domu. Grupy, rozmawiając po niemiecku, zastanawiają się, jakie danie typowe dla ich kraju można z tych składników przyrządzić. Podczas gotowania uczniowie za pomocą smartfonów nagrywają filmiki, które później w formie historii obrazkowej przesyłają innym grupom, by te mogły powtórzyć ich danie. W zależności od poziomu znajomości języka, wyniki mogą być pokazane przy pomocy obrazków albo wyrażone słowami.
Wymagany poziom znajomości języka: A1 lub wyższy