DELFORT REGIONAL Praca metodą projektu z młodzieżą i wokół tematów dla niej ważnych na lekcji języka niemieckiego

Motywacja do nauki języka obcego wzrasta podczas nauczania zorientowanego na odpowiednie zadania, impulsy i pracę projektową, które uwzględniają tematy dla młodzieży ważne, aktualne i frapujące.

Podczas pracy metodą projektu uczniowie uczą się samodzielności, podejmowania decyzji w grupie, planowania, twórczego myślenia i prezentowania wyników swojej pracy, rozwijają wszystkie kompetencje językowe oraz sprawdzają swoje umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych.

Zapraszamy na warsztaty, podczas których wypróbujemy propozycje pracy projektowej z młodzieżą.

referentka: Agnieszka Siuta
uczestnicy: nauczyciele II i III etapu edukacji (od klasy 4)
zgłoszenia do: 29.05.2019

http://www.xjazz.net/?s=istanbul+ Formularz zgłoszenia

Wróć