#wawa_pro Kreatywna nauka gramatyki za pomocą pisania generatywnego

 
Link do webinarium otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału.

Pisanie generatywne to metoda, pozwalająca na wprowadzenie i wyćwiczenie nowych konstrukcji gramatycznych w powiązaniu z kreatywnym podejściem do krótkich utworów lirycznych. Uczący się przejmują prezentowane im struktury gramatyczne, a następnie modyfikują je pod względem leksykalnym. Takie postępowanie sprzyja uczeniu przez odkrywanie oraz przyczynia się do rozwoju umiejętności leksykalnych, gramatycznych i leksykalnych uczących się. Pisanie generatywne może znaleźć zastosowanie zarówno w trakcie lekcji dla początkujących, jak i zaawansowanych (także w wariancie online).
Czy powyższy opis wzbudził Pani/Pana zaciekawienie? Jeśli tak serdecznie zapraszamy do udziału w naszym webinarium! Do zobaczenia online!

referent: Dr. Aleksandra Łyp-Bielecka
uczestnicy: Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół: Liczba uczestników: 25
zgłoszenia do: 01.06.2020 godz. 24.00

  http://www.xjazz.net/?s=istanbul+ Formularz zgłoszeniowy

Wróć