Terminy i zgłoszenia

Zgłoszenia Zdjęcie: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Nasze egzaminy

Egzaminy prowadzone są w Goethe-Institut w Warszawie, w Goethe-Institut w Krakowie oraz w centrach egzaminacyjnych w całej Polsce, w różnych terminach przez cały rok i na wszystkich poziomach.

Egzaminy w Goethe-Institut w Krakowie

Całość egzaminu (części pisemne i ustna) odbywa się w ciągu jednego dnia. Orientacyjny czas trwania całego egzaminu:
B1: 9.00-16.15, B2: 9.00-16.30, C1: 9.00-16.40, C2: 9.00-17.00

Liczba miejsc na egzamin jest ograniczona. O dopuszczeniu do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłata za egzamin.

 

  ZAPISY
OD - DO
TERMIN
PISEMNY I USTNY
 
 

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

  Terminy i rezerwacja internetowa  
 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

  Terminy i rezerwacja internetowa  
 

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

  Terminy i rezerwacja internetowa  
 

Goethe-Zertifikat A2

  Terminy i rezerwacja internetowa  
 

Goethe-Zertifikat B1

  Terminy i rezerwacja internetowa  

 

Goethe-Zertifikat B2

  Terminy i rezerwacja internetowa  
 

Goethe-Zertifikat C1

  Terminy i rezerwacja internetowa  
 

Goethe-Zertifikat C2: GDS

  Terminy i rezerwacja internetowa  
 

Goethe-Test PRO

 
    Po indywidualnej konsultacji