Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 modular © Goethe-Institut

Chcesz ...

  • przygotować się do studiów w Niemczech,
  • potwierdzić w celach zawodowych zaawansowaną znajomość języka niemieckiego,
  • przygotować się do pracy w branży medycznej,
  • potwierdzić ukończenie poziomu C1,
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat?

Goethe-Zertifikat C1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza bardzo zaawansowaną znajomość języka. Odpowiada piątemu poziomowi (C1) w sześciostopniowej skali kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba ...

  • rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
  • potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
  • skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
  • potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne.
O możliwości zwolnienia studentów zagranicznych ze wstępnego egzaminu językowego w związku z posiadaniem Goethe-Zertifikat C1 prosimy informować się przed podjęciem studiów bezpośrednio w wybranej szkole wyższej lub w college’u przygotowującym do podjęcia studiów.
 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Podatnik zwolniony z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 28 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. Podatku od towarw i usług

**) Wyświetlona niższa cena obowiązuje w przypadku, kiedy odbyłeś(-łaś) już kurs języka niemieckiego w Goethe-Institut nie dawniej niż sześć miesięcy temu. Okres sześciu miesięcy odnosi się do przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem kursu językowego a datą egzaminu z języka niemieckiego. W tym przypadku cena zmienia się automatycznie w trakcie procesu rezerwacji. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się ze swoim biurem kursów.

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji dla osób niepełnosprawnych i interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat C1:

Biblioteka

Materiały przygotowujące do egzaminów oraz duży wybór niemieckojęzycznych publikacji: książki, czasopisma, filmy, gry – znajdą Państwo w naszej bibliotece stacjonarnej oraz bibliotece internetowej.