Goethe-Zertifikat B1

Portret młodego, uśmiechającego się i wskazującego w górę mężczyzny Zdjęcie: Getty Images/DexImage

Chcesz ...

  • uczęszczać w Niemczech do college’u przygotowującego do podjęcia studiów.
  • mieszkać i pracować w Niemczech.
  • potwierdzić ukończenie poziomu B1.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat B1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych. Potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie samodzielności i odpowiada trzeciemu poziomowi (B1) na sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba ...

  • umiejętność zrozumienia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych danej osobie spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
  • umiejętność poradzenia sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w krajach niemieckojęzycznych.
  • umiejętność formułowania prostych i spójnych wypowiedzi na tematy, które są danej osobie znane bądź ją interesują.
  • umiejętność opisywania doświadczeń, zdarzeń, nadziei, marzeń i zamierzeń oraz umiejętność formułowania krótkich uzasadnień bądź wyjaśnień.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Podatnik zwolniony z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 28 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. Podatku od towarw i usług

**) Wyświetlona niższa cena obowiązuje w przypadku, kiedy odbyłeś(-łaś) już kurs języka niemieckiego w Goethe-Institut nie dawniej niż sześć miesięcy temu. Okres sześciu miesięcy odnosi się do przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem kursu językowego a datą egzaminu z języka niemieckiego. W tym przypadku cena zmienia się automatycznie w trakcie procesu rezerwacji. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się ze swoim biurem kursów.

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji dla osób niepełnosprawnych i interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat B1:

Biblioteka

Materiały przygotowujące do egzaminów oraz duży wybór niemieckojęzycznych publikacji: książki, czasopisma, filmy, gry – znajdziecie w naszej bibliotece stacjonarnej oraz bibliotece internetowej.