Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Goethe-Test PRO W życiu zawodowym Zdjęcie (fragment): Colourbox

Chcesz ...

  • w związku z własnym rozwojem: ocenić realistycznie swój poziom językowy / uzyskać sugestie dotyczące dalszego kształcenia i odpowiednich kursów
  • jako przedsiębiorca: sprawdzić znajomość języka osób ubiegających się o pracę i pracowników / dokonać oceny wyników szkoleń doskonalących / stworzyć wiarygodną podstawę na potrzeby planowania szkoleń

Goethe-Test PRO – Wszystko jasne w 60 min.!

Czy to własna kariera zawodowa, czy też konkurencyjność całego przedsiębiorstwa: Sukces nie bierze się znikąd. Jego podstawą jest zaufanie. A zaufanie rodzi się wtedy, kiedy mówimy tym samym językiem. Pytanie brzmi zatem: Jak dobrze mówisz po niemiecku? Jaka jest znajomość języka twoich teraźniejszych lub przyszłych pracowników?
 
Goethe-Test PRO: W życiu zawodowym daje odpowiedź na te pytania. Nasz komputerowy test z języka niemieckiego sprawdza szybko i  niezawodnie umiejętności w zakresie słuchania i czytania w kontekście zawodowym.

Indywidualny i miarodajny

Przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii Goethe-Test PRO określa w ciągu 60 do 90 min. indywidualny poziom językowy. Wszyscy uczestnicy rozpoczynają od tego samego poziomu. W trakcie testu program wybiera kolejne zadanie w oparciu o poprzednią odpowiedź, przez co dopasowuje się optymalnie do stopnia znajomości języka danej osoby. Tym samym testu nie można nie zdać: Wynik wraz ze świadectwem i wyczerpującym opisem poziomu językowego dostępny jest bezpośrednio po zakończeniu testu – stanowiąc ewentualnie podstawę do decyzji odnośnie np. dalszych szkoleń.
 
Goethe-Test PRO może być przeprowadzany w zależności od potrzeb: na całym świecie w jednym z naszych Centrów Egzaminacyjnych lub bezpośrednio w firmie. Test nawiązuje do metod stosowanych w renomowanym Business Language Testing Service (BULATS) i bazuje na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Podatnik zwolniony z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 28 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. Podatku od towarw i usług

**) Wyświetlona niższa cena obowiązuje w przypadku, kiedy odbyłeś(-łaś) już kurs języka niemieckiego w Goethe-Institut nie dawniej niż sześć miesięcy temu. Okres sześciu miesięcy odnosi się do przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem kursu językowego a datą egzaminu z języka niemieckiego. W tym przypadku cena zmienia się automatycznie w trakcie procesu rezerwacji. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się ze swoim biurem kursów.

Zapraszamy

Chcesz jednoznacznych informacji zamiast niejasnych przypuszczeń odnośnie własnej znajomości języka lub poziomu językowego swoich pracowników? Skontaktuj się z nami! Sporządzimy ofertę i będziemy Ci towarzyszyć podczas przygotowań do testu i w jego trakcie.
 
Służymy pomocą przy planowaniu odpowiednich szkoleń i kursów językowych w firmach.

CO JESZCZE JEST WAŻNE?


Wersja demonstracyjna

Zapoznaj się bezpłatnie z testem: 

Kontakt

Obszerniejsze informacje oraz oferta dostępne są pod adresem:

Andreas Kotz
Andreas.Kotz@goethe.de