Angelika Ridder odporúča
Der empfindsame Titan (Citlivý titan)

Der empfindsame Titan: Ludwig van Beethoven im Spiegel seiner wichtigsten Werke, Christine Eichel © Blessing Verlag, München, 2019 Christine Eichel si pre svoj životopis Beethovena zvolila novátorský a pútavý prístup: život skladateľa vyrozprávala prostredníctvo jeho najznámejších kompozícií. Výhodou je spôsob, akým autorka čitateľovi pripomína napríklad Sonátu mesačného svitu. Eichelová prepája biografiou skladateľa s jeho tvorbou, pričom zásadné témy a kľúčové udalosti jednotlivých fáz jeho života ilustruje skladbami: jeho detstvo, zložitá finančná situácia, špecifický vzťah k šľachte a hudobným vydavateľom, jeho lásky a takisto zdravotný stav.

Zvlášť sa mi pozdávalo, že Eichelová ako hudobná vedkyňa dokázala podrobný výklad zásadných vybraných kompozícií vysvetliť tak, aby im porozumel aj laik. Napriek tomu nerezignuje na komplexný výklad Beethovenovho diela a empaticky podáva jeho snahu o dokonalosť a niekedy aj dlhoročné dokončovanie vlastných diel. Autorka dokázala revolučnosť skladateľovej tvorby plasticky ukázať na reakciách dobového publika.

V pôsobivých epizódach som sa vnorila do éry Francúzskej revolúcie či Viedenského kongresu. Životopis hodnoverne zobrazuje Beethovenov osud, dobre sa číta. Napísaniu knihy zjavne predchádzal podrobný výskum, čo ukazuje aj podrobná bibliografická príloha. Eichelová posytuje nové pohľady na známu postavu, alebo inovatívne interpretuje tie staré. Ozaj vydarený úvod do Beethovenovho jubilejného roku. Vrelo odporúčam.Blessing Verlag

Christine Eichel
Der empfindsame Titan: Ludwig van Beethoven im Spiegel seiner wichtigsten Werke
Blessing Verlag, München, 2019
ISBN: 978-3-89667-624-5
432 strán

E-Book v Onleihe

Recenzie v nemeckých médiách:
RBB24
Klassik Radio