Termíny a prihlasovanie

Goethe-Institut Deutschprüfungen Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Termíny skúšok 2018

Skúška Dátum Zápis a platba Cena interní Cena Externí
Goethe-Zertifikat C2
Großes Deutsches Sprachdiplom
04.12./07.12.2018

13.02./15.02.2019
02.04./05.04.2019
22.05./24.05.2019
01.07./03.07.2019
25.09./27.09.2019
23.10./25.10.2019
03.12./06.12.2019
01.11.-11.11.2018
18.01.-25.01.2019
01.03.-10.03.2019
18.04.-01.05.2019
30.05.-07.06.2019
20.08.-27.08.2019
23.09.-02.10.2019
04.11.-11.11.2019
185,00€
Modul 70,00€
190,00€
Modul 75,00€
195,00€
Modul 75,00€
200,00€
Modul 80,00€
Goethe-Zertifikat C1 04.12./06.12.2018
13.02./15.02.2019
02.04./04.04.2019
22.05./24.05.2019
01.07./03.07.2019
25.09./27.09.2019
23.10./25.10.2019
03.12./05.12.2019
01.11.-11.11.2018
18.01.-25.01.2019
01.03.-10.03.2019
18.04.-01.05.2019
30.05.-07.06.2019
20.08.-27.08.2019
23.09.-02.10.2019
04.11.-11.11.2019
160,00€
165,00€
170,00€
175,00€
Goethe-Zertifikat B2 03.12./05.12.2018


13.02./15.02.2019
01.04./03.04.2019
22.05./24.05.2019
02.07./04.07.2019
25.09./27.09.2019
23.10./25.10.2019
02.12./04.12.2019
01.11.-11.11.2018

18.01.-25.01.2019
01.03.-10.03.2019
18.04.-01.05.2019
30.05.-07.06.2019
20.08.-27.08.2019
23.09.-02.10.2019
04.11.-11.11.2019
150,00€
Modul 65,00€

155,00€
Modul 65,00€
110,00€
Modul 45,00€
160,00€
Modul 75,00€

165,00€
Modul 75,00€
120,00€
Modul 55,00€
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B1 für Jugend
03.12./06.12.2018
13.02./15.02.2019


01.04./04.04.2019
22.05./24.05.2019
01.07./04.07.2019
25.09./27.09.2019
23.10./25.10.2019
02.12./05.12.2019
01.11.-11.11.2018


18.01.-25.01.2019
01.03.-10.03.2019
18.04.-01.05.2019
30.05.-07.06.2019
20.08.-27.08.2019
23.09.-02.10.2019
04.11.-11.11.2019
125,00€
Modul 40,00€
73,00€
Modul 30,00€
130,00€
Modul 45
78,00€
Modul 35,00€
135,00€
Modul 45,00€
83,00€
Modul 35,00€
140,00€
Modul 50,00€
88,00€
Modul 40,00€
Goethe-Zertifikat A2:
Start Deutsch2
_______________

Fit in Deutsch 2 (für Jugendliche)
07.12.2018
15.02.2019
04.04.2019
24.05.2019
03.07.2019
27.09.2019
25.10.2019
05.12.2019
01.11.-11.11.2018
18.01.-25.01.2019
01.03.-10.03.2019
18.04.-01.05.2019
30.05.-07.06.2019
20.8.-27.08.2019
23.9.-02.10.2019
04.11.-11.11.2019
80,00€/50,00€
85,00€/55,00€
90,00€/60,00€
95,00€/65,00€
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
_______________

Goethe-Zertifiktat A1:
Fit in Deutsch 1(für Jugendliche)
07.12.2018
15.02.2019
04.04.2019
24.05.2019
03.07.2019
27.09.2019
25.10.2019
05.12.2019
01.11.-11.11.2018
18.01.-25.01.2019
01.03.-10.03.2019
18.04.-01.05.2019
30.05.-07.06.2019
20.08.-27.08.2019
23.09.-02.10.2019
04.11.-11.11.2019
70,00€/40,00€
75,00€/45,00€
80,00€/50,00€
85,00€/55,00€


Predpoklady pre účasť na skúškach

Na skúšku sa  môžete prihlásiť nasledovne:

Vyplňte  prihlášku a podpísanú ju zašlite poštou alebo  e-mailom na:

Goethe-Institut
Jazykové kurzy a skúšky
Panenská 33 
814 82  Bratislava 

kurzy@bratislava.goethe.org

Poplatok za skúšku môžete uhradiť kartou, v hotovosti alebo bankovým prevodom. V prípade bankového prevodu je rozhodujúcim dňom deň pripísania poplatku na bankový účet Goetheho inštitútu Bratislava. 

Venujte prosím pozornosť skutočnosti, že Vaša prihláška je platná iba ak bol poplatok za skúšku doručený na bankový účet v termíne splatnosti. Inak je prihláška neplatná a je nutné zaslať novú prihlášku.

Prihlasovací formulár
Prihlasovací formulár na skúšku C2 (GDS)

Výsledky vašej skúšky:
Najskôr päť týždňov po termíne skúšky nájdete na našej stránke výsledky skúšky pomocou Vášho identifikačného čísla (PTN) a dátumu narodenia.
Informácie online