Termíny a prihlasovanie

Goethe-Institut Deutschprüfungen Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Na skúšku sa  môžete prihlásiť nasledovne:

Vyplňte  prihlášku a podpísanú ju zašlite poštou alebo  e-mailom na:

Goethe-Institut
Jazykové kurzy a skúšky
Panenská 33 
814 82  Bratislava 

kurzy-bratislava@goethe.de

Predpoklady pre účasť na skúškach

Poplatok za skúšku môžete uhradiť kartou, v hotovosti alebo bankovým prevodom. V prípade bankového prevodu je rozhodujúcim dňom deň pripísania poplatku na bankový účet Goetheho inštitútu Bratislava. 

Venujte prosím pozornosť skutočnosti, že Vaša prihláška je platná iba ak bol poplatok za skúšku doručený na bankový účet v termíne splatnosti. Inak je prihláška neplatná a je nutné zaslať novú prihlášku.

Prihlasovací formulár

Výsledky vašej skúšky:
Najskôr päť týždňov po termíne skúšky nájdete na našej stránke výsledky skúšky pomocou Vášho identifikačného čísla (PTN) a dátumu narodenia.

Informácie online
 

Termíny skúšok 2019

Skúška Zápis a CENA
Goethe-Zertifikat C2
Großes Deutsches Sprachdiplom
190,00€*
Modul 75,00€*

200,00€**
Modul 80,00€**
31.03.2020-písomná skúška
03.04.2020-ústna skúška
__________________
20.05.2020-písomná skúška
22.05.2020-ústna skúška
__________________
30.06.2020-písomná skúška
03.07.2020-ústna skúška
02.03.-06.03.2020


24.04.-29.04.2020


01.06.-05.06.2020
Goethe-Zertifikat C1 165,00€*
175,00€**
31.03.2020-písomná skúška
02.04.2020-ústna skúška
__________________
20.05.2020-písomná skúška
22.05.2020-ústna skúška
__________________
30.06.2020-písomná skúška
02.07.2020-ústna skúška
 
02.03.-06.03.2020


24.04.-29.04.2020


01.06.-05.06.2020
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat B2 für Jugend
dospelí
155,00€*
Modul 65,00€*
165,00€**
Modul 75,00€**
mládež
110,00€*
Modul 45,00€*
120,00€**
Modul 55,00€**
30.03.2020-písomná skúška
01.04.2020-ústna skúška
__________________
20.05.2020-písomná skúška
22.05.2020-ústna skúška
__________________
29.06.2020-písomná skúška
01.07.2020-ústna skúška
02.03.-06.03.2020


24.04.-29.04.2020


01.06.-05.06.2020
Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 für Jugend
dospelí
130,00€*
Modul 45,00€*
140,00€**
Modul 50,00€**
mládež
78,00€*
Modul 35,00€*
88,00€**
Modul 40,00€**
30.03.2020-písomná skúška
01.04.2020-ústna skúška
__________________
20.05.2020-písomná skúška
22.05.2020-ústna skúška
__________________
29.06.2020-písomná skúška
01.07.2020-ústna skúška
02.03.-06.03.2020


24.04.-29.04.2020


01.06.-05.06.2020
Goethe-Zertifikat A2:
Fit in Deutsch 2 (pre mládež)
dospelí
85,00€*
95,00€**
mládež
55,00€*
65,00€**
03.04.2020-celá skúška
22.05.2020-celá skúška
03.07.2020-celá skúška
02.03.-06.03.2020
24.04.-29.04.2020
01.06.-05.06.2020
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
Goethe-Zertifiktat A1:
Fit in Deutsch 1(pre mládež)
dospelí
75,00€*
85,00€**
mládež
45,00€*
55,00€**
03.04.2020-celá skúška
22.05.2020-celá skúška
03.07.2020-celá skúška
02.03.-06.03.2020
24.04.-29.04.2020
01.06.-05.06.2020
  *cena interní
**cena externí