Termíny a prihlasovanie

Goethe-Institut Deutschprüfungen Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Na skúšku sa  môžete prihlásiť nasledovne:

Vyplňte  prihlášku a podpísanú ju zašlite poštou alebo  e-mailom na:

Goethe-Institut
Jazykové kurzy a skúšky
Panenská 33 
814 82  Bratislava 

kurzy-bratislava@goethe.de

Predpoklady pre účasť na skúškach

Poplatok za skúšku môžete uhradiť kartou, v hotovosti alebo bankovým prevodom. V prípade bankového prevodu je rozhodujúcim dňom deň pripísania poplatku na bankový účet Goetheho inštitútu Bratislava. 

Venujte prosím pozornosť skutočnosti, že Vaša prihláška je platná iba ak bol poplatok za skúšku doručený na bankový účet v termíne splatnosti. Inak je prihláška neplatná a je nutné zaslať novú prihlášku.

Prihlasovací formulár

Výsledky vašej skúšky:
Najskôr päť týždňov po termíne skúšky nájdete na našej stránke výsledky skúšky pomocou Vášho identifikačného čísla (PTN) a dátumu narodenia.

Informácie online
 

Termíny skúšok 2019

Skúška Dátum Zápis a platba Cena interní Cena externí
Goethe-Zertifikat C2
Großes Deutsches Sprachdiplom
25.09./27.09.2019
23.10.2019-ústna skúška
25.10.2019-písomná skúška
10.12./13.12.2019
30.08.-06.09.2019
23.09.-02.10.2019
11.11.-18.11.2019
190,00€
Modul 75,00€
200,00€
Modul 80,00€
Goethe-Zertifikat C1 25.09./27.09.2019
23.10.2019-ústna skúška
25.10.2019-písomná skúška
10.12./12.12.2019
30.08.-06.09.2019
23.09.-02.10.2019
11.11.-18.11.2019
165,00€ 175,00€
Goethe-Zertifikat B2


Goethe-Zertifikat B2 für Jugend
25.09./27.09.2019
23.10.2019-ústna skúška
25.10.2019-písomná skúška
09.12./11.12.2019
30.08.-06.09.2019
23.09.-02.10.2019
11.11.-18.11.2019
155,00€
Modul 65,00€

110,00€
Modul 45,00€
165,00€
Modul 75,00€

120,00€
Modul 55,00€
Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 für Jugend
25.09./27.09.2019
23.10.2019-ústna skúška
25.10.2019-písomná skúška
09.12./12.12.2019
30.08.-06.09.2019
23.09.-02.10.2019
11.11.-18.11.2019
130,00€
Modul 45,00€

78,00€
Modul 35,00€
140,00€
Modul 50,00€

88,00€
Modul 40,00€
Goethe-Zertifikat A2:
_______________

Fit in Deutsch 2 (für Jugendliche)
27.09.2019
23.10.2019-ústna skúška
25.10.2019-písomná skúška
12.12.2019
30.08.-06.09.2019
23.09.-02.10.2019
11.11.-18.11.2019
85,00€55,00€
95,00€65,00€
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
_______________

Goethe-Zertifiktat A1:
Fit in Deutsch 1(für Jugendliche)
27.09.2019
23.10.2019-ústna skúška
25.10.2019-písomná skúška
12.12.2019
30.08.-06.09.2019
23.09.-02.10.2019
11.11.-18.11.2019
75,00€45,00€
85,00€55,00€