Termíny a prihlasovanie

Goethe-Institut Deutschprüfungen Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Formáty kurzov Online kurzy Prezenčné kurzy
Učiť sa v Goetheho inštitúte 100%
Učiť sa online 100%
Osobné poradenstvo učiteľom    
Príprava na certifikáty Goetheho inštitútu    
Flexibilné zadelenie času  
Virtuálna učebňa    
Multimediálne vyučovanie    
Viac informácií Viac informácií o online kurzoch  
  Termíny a poplatky Termíny a poplatky

Skúšky 2018
Predpoklady pre účasť na skúškach

Na skúšku sa  môžete prihlásiť nasledovne:

Vyplňte  prihlášku a podpísanú ju zašlite poštou alebo  e-mailom na:

Goethe-Institut
Jazykové kurzy a skúšky
Panenská 33 
814 82  Bratislava 

kurzy@bratislava.goethe.org

Poplatok za skúšku môžete uhradiť kartou, v hotovosti alebo bankovým prevodom. V prípade bankového prevodu je rozhodujúcim dňom deň pripísania poplatku na bankový účet Goetheho inštitútu Bratislava. 

Venujte prosím pozornosť skutočnosti, že Vaša prihláška je platná iba ak bol poplatok za skúšku doručený na bankový účet v termíne splatnosti. Inak je prihláška neplatná a je nutné zaslať novú prihlášku.

Prihlasovací formulár
Prihlasovací formulár na skúšku C2 (GDS)


Výsledky vašej skúšky:
Najskôr päť týždňov po termíne skúšky nájdete na našej stránke výsledky skúšky pomocou Vášho identifikačného čísla (PTN) a dátumu narodenia.
Informácie online