Termíny a prihlasovanie

Goethe-Institut Deutschprüfungen Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Na skúšku sa  môžete prihlásiť nasledovne:

Vyplňte  prihlášku a podpísanú ju zašlite poštou alebo  e-mailom na:

Goethe-Institut
Jazykové kurzy a skúšky
Panenská 33 
814 82  Bratislava 

kurzy-bratislava@goethe.de

Predpoklady pre účasť na skúškach

Poplatok za skúšku môžete uhradiť kartou, v hotovosti alebo bankovým prevodom. V prípade bankového prevodu je rozhodujúcim dňom deň pripísania poplatku na bankový účet Goetheho inštitútu Bratislava. 

Venujte prosím pozornosť skutočnosti, že Vaša prihláška je platná iba ak bol poplatok za skúšku doručený na bankový účet v termíne splatnosti. Inak je prihláška neplatná a je nutné zaslať novú prihlášku.

Prihlasovací formulár

Výsledky vašej skúšky:
Najskôr päť týždňov po termíne skúšky nájdete na našej stránke výsledky skúšky pomocou Vášho identifikačného čísla (PTN) a dátumu narodenia.

Informácie online
 

Termíny skúšok 2019

Skúška Dátum Zápis a platba Cena interní Cena externí
Goethe-Zertifikat C2
Großes Deutsches Sprachdiplom
10.12.2019-písomná skúška
13.12.2019-ústna skúška
_________________
12.02.2020-písomná skúška
14.02.2020-ústna skúška
_________________
31.03.2020-písomná skúška
03.04.2020-ústna skúška
_________________
20.05.2020-písomná skúška
22.05.2020-ústna skúška
_________________
30.06.2020-písomná skúška
03.07.2020-ústna skúška

11.11.-18.11.2019


13.01.-17.01.2020


02.03.-06.03.2020


24.04.-29.04.2020


01.06.-05.06.2020
190,00€
Modul 75,00€
200,00€
Modul 80,00€
Goethe-Zertifikat C1 10.12.2019-písomná skúška
12.12.2019-ústna skúška
__________________
12.02.2020-písomná skúška
14.02.2020-ústna skúška
__________________
31.03.2020-písomná skúška
02.04.2020-ústna skúška
__________________
20.05.2020-ústna skúška
22.05.2020-písomná skúška
__________________
30.06.2020-písomná skúška
02.07.2020-ústna skúška

11.11.-18.11.2019


13.01.-17.01.2020


02.03.-06.03.2020


24.04.-29.04.2020


01.06.-05.06.2020
165,00€ 175,00€
Goethe-Zertifikat B2


Goethe-Zertifikat B2 für Jugend
09.12.2019-písomná skúška
11.12.2019-ústna skúška
__________________
12.02.2020-písomná skúška
14.02.2020-ústna skúška
__________________
30.03.2020-písomná skúška
01.04.2020-ústna skúška
__________________
20.05.2020-písomná skúška
22.05.2020-ústna skúška
__________________
29.06.2020-písomná skúška
01.07.2020-ústna skúška

11.11.-18.11.2019


13.01.-17.01.2020


02.03.-06.03.2020


24.04.-29.04.2020


01.06.-05.06.2020
155,00€
Modul 65,00€

110,00€
Modul 45,00€
165,00€
Modul 75,00€

120,00€
Modul 55,00€
Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 für Jugend
09.12.2019-písomná skúška
12.12.2019-ústna skúška
__________________
12.02.2020-písomná skúška
14.02.2020-ústna skúška
__________________
30.03.2020-písomná skúška
01.04.2020-ústna skúška
__________________
20.05.2020-písomná skúška
22.05.2020-ústna skúška
__________________
29.06.2020-písomná skúška
01.07.2020-ústna skúška

11.11.-18.11.2019


13.01.-17.01.2020


02.03.-06.03.2020


24.04.-29.04.2020


01.06.-05.06.2020
130,00€
Modul 45,00€

78,00€
Modul 35,00€
140,00€
Modul 50,00€

88,00€
Modul 40,00€
Goethe-Zertifikat A2:
_______________

Fit in Deutsch 2 (für Jugendliche)
12.12.2019-celá skúška
14.02.2020-celá skúška
03.04.2020-celá skúška
22.05.2020-celá skúška
03.07.2020-celá skúška
11.11.-18.11.2019
13.01.-17.01.2020
02.03.-06.03.2020
24.04.-29.04.2020
01.06.-05.06.2020
85,00€55,00€
95,00€65,00€
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
_______________

Goethe-Zertifiktat A1:
Fit in Deutsch 1(für Jugendliche)
12.12.2019-celá skúška
14.02.2020-celá skúška
03.04.2020-celá skúška
22.05.2020-celá skúška
03.07.2020-celá skúška
11.11.-18.11.2019
13.01.-17.01.2020
02.03.-06.03.2020
24.04.-29.04.2020
01.06.-05.06.2020
75,00€45,00€
85,00€55,00€