Poradenstvo a služby

Poradenstvo a služby © Miro Nìta

Služby Goetheho inštitútu pre učiteľky, učiteľov a študentov odboru Nemčina ako cudzí jazyk:

  • Poradenstvo pre učiteľov vyučujúcich nemčinu ako cudzí jazyk 
  • Poradenstvo o skúškach Goetheho inštitútu 
  • Poradenstvo o ďalšom vzdelávaní a štipendijných pobytoch
Metodické poradenstvo pre učiteľov nemeckého jazyka:
Podľa dohody ponúkame poradenstvo pre učiteľov nemeckého jazyka. Získate informácie o aktuálnych učebných materiáloch a užitočné linky, ako aj tipy pre prácu s audiovizuálnymi médiami a internetom vo vyučovaní nemeckého jazyka. 

Skúšky:
Podľa dohody Vás budeme informovať o skúškach Goetheho inštitútu. Ak si chcete dohodnúť termín, obráťte sa prosím na pani PhDr. Evu Schmidtovú:
eva.schmidtova@bratislava.goethe.org

Štipendiá/podujatia ďalšieho vzdelávania:
Informácie o štipendiách a ďalšom vzdelávaní Goetheho inštitútu pre všetkých učiteľov nemčiny ako cudzieho jazyka Vám poskytnú pani Mgr. Simona Jonnerová a pani Mgr. Miroslava Blašková.
Simona.Jonnerova@goethe.de
miroslava.blaskova@bratislava.goethe.org