Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Institut Deutschprüfungen Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

Chceli by ste …

  • sa uchádzať o miesto au-pair v Nemecku
  • získať potvrdenie o jazykových znalostiach potrebné  pre vízum k presídleniu manželského partnera
  • preukázať svoj pokrok na úrovni A1
  • získať oficiálny a medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je skúška z nemeckého jazyka pre dospelých. Preukazuje celkom jednoduché jazykové znalosti a zodpovedá prvému stupňu (A1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykove znalosti (SERR).

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • sa jednoduchým spôsobom viete dohovoriť, ak partner rozpráva pomaly a zrozumiteľne.
  • rozumiete známym, bežným a často používaným výrazom a jednoduchým vetám (napr. informáciám o človeku a rodine, o nákupoch, o práci a o užšom okolí).
  • dokážete predstaviť seba a iných a klásť druhým ľuďom otázky o nich – napr. kde bývajú, akých ľudí poznajú alebo aké majú veci.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) aufgrund des § 31 des UStG.

**) Zobrazovaná zvýhodnená cena platí vtedy, keď ste už absolvovali kurz nemčiny v Goethe-Institut, ktorý prebehol pred menej než šiestimi mesiacmi. Šesť mesiacov sa pritom vzťahuje na obdobie medzi ukončením jazykového kurzu a termínom skúšky z nemčiny. V tomto prípade sa zmení cena automaticky počas procesu rezervácie. Pokiaľ k tomu nedošlo, obráťte sa na svoju kanceláriu pre jazykové kurzy.

Príprava

Materiály na precvičovanie učiva

Tu nájdeš modelové sady a online-cvičenia aj na interaktívne precvičovanie.

Ďalšie informácie

Predpoklady, obsah skúšky a ďalšie informácie k skúške Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 získaš tu: