Partneri pre spoluprácu

Naše skúšobné centrá ktoré sú oprávnené vykonávať skúšky Goetheho inštitútu. Držitelia licencie usporadúvajú spravidla aj prípravné jazykové kurzy. Nemecké partnerské knižnice ponúkajú učiteľom nemčiny zapožičanie publikácií, audio- a videomateriálov, CD alebo časopisov, ako aj aktuálne informácie z odboru didaktika nemčiny a poradenstvo.

Sledujte nás