Prečo sa učiť po nemecky?
10 dôvodov pre nemčinu

Nech sú Vaše plány do budúcnosti akékoľvek, znalosti nemčiny Vám dávajú neobmedzené možnosti. Učiť sa nemecky znamená získať zručnosti, ktoré Vám zlepšia kvalitu osobného i pracovného života.

 • <b>V pracovnom živote:</b> Komunikácia v nemčine s Vašimi obchodnými partnermi vedie k lepším obchodným vzťahom a aj k lepšej a efektívnejšej komunikácii a väčšej šanci na úspech. © colourbox.com
  V pracovnom živote: Komunikácia v nemčine s Vašimi obchodnými partnermi vedie k lepším obchodným vzťahom a aj k lepšej a efektívnejšej komunikácii a väčšej šanci na úspech.
 • <b>Globálna kariéra:</b> znalosťami nemčiny zlepšíte svoje pracovné vyhliadky u nemeckých firiem vo Vašej krajine. Dobré znalosti nemčiny z Vás robia produktívneho zamestnanca pre zamestnávateľa s globálnymi obchodnými vzťahmi. Foto: Getty Images/Adam Gault
  Globálna kariéra: znalosťami nemčiny zlepšíte svoje pracovné vyhliadky u nemeckých firiem vo Vašej krajine. Dobré znalosti nemčiny z Vás robia produktívneho zamestnanca pre zamestnávateľa s globálnymi obchodnými vzťahmi.
 • <b>Turizmus a hoteliérstvo:</b> Turisti z nemecky hovoriacich krajín cestujú veľa a ďaleko a vydávajú viac peňazí ako turisti z iných krajín. Ocenia, keď personál a sprievodcovia hovoria po nemecky. © Fotolia / corbisrffancy
  Turizmus a hoteliérstvo: Turisti z nemecky hovoriacich krajín cestujú veľa a ďaleko a vydávajú viac peňazí ako turisti z iných krajín. Ocenia, keď personál a sprievodcovia hovoria po nemecky.
 • <b>Veda a výskum:</b> Nemčina je druhou najvýznamnejšou rečou vedy. Nemecko je so svojím príspevkom k vede a vývoji na treťom mieste na svete a poskytuje výskumné štipendiá zahraničným vedcom. Foto: PantherMedia / Darren Baker
  Veda a výskum: Nemčina je druhou najvýznamnejšou rečou vedy. Nemecko je so svojím príspevkom k vede a vývoji na treťom mieste na svete a poskytuje výskumné štipendiá zahraničným vedcom.
 • <b>Komunikácia:</b> Vývoj v oblasti médií, informačných a komunikačných technológií si vyžaduje multilinguálnu komunikáciu. Množstvo významných webstránok je v nemeckom jazyku. Nemecko je spomedzi 87 krajín na celom svete na 6. mieste vo vydávaní nových kníh, za Indiou, Veľkou Britániou, USA, Čínou a Ruskom. Vaše znalosti nemčiny Vám teda umožnia lepší prístup k informáciam. © Goethe-Institut/Bernhard Ludewig
  Komunikácia: Vývoj v oblasti médií, informačných a komunikačných technológií si vyžaduje multilinguálnu komunikáciu. Množstvo významných webstránok je v nemeckom jazyku. Nemecko je spomedzi 87 krajín na celom svete na 6. mieste vo vydávaní nových kníh, za Indiou, Veľkou Britániou, USA, Čínou a Ruskom. Vaše znalosti nemčiny Vám teda umožnia lepší prístup k informáciam. [Wikipedia, 2014]
 • <b>Kultúrne porozumenie:</b> Učiť sa po nemecky znamená získať predstavu o živote, prianiach a snoch ľudí žijúcich v nemecky hovoriach krajinách s ich multikultúrnou spoločnosťou. © Getty Images / Neil Guegan
  Kultúrne porozumenie: Učiť sa po nemecky znamená získať predstavu o živote, prianiach a snoch ľudí žijúcich v nemecky hovoriach krajinách s ich multikultúrnou spoločnosťou.
 • <b>Cestovanie:</b> Prehĺbte si vďaka znalostiam nemčiny svoje zážitky z ciest nielen po nemecky hovoriacich krajinách, ale aj v iných krajinách Európy a najmä krajinách východnej Európy. © Getty Images/Manuel Gutjahr
  Cestovanie: Prehĺbte si vďaka znalostiam nemčiny svoje zážitky z ciest nielen po nemecky hovoriacich krajinách, ale aj v iných krajinách Európy a najmä krajinách východnej Európy.
 • <b>Vychutnajte si literatúru, hudbu, výtvarné umenie a filozofiu:</b> Nemčina je jazyk Goetheho, Kafku, Mozarta, Bacha a Beethovena. Prehĺbte svoj zážitok čítaním a/alebo počúvanim diela v origináli. © Goethe-Institut/Loredana La Rocca
  Vychutnajte si literatúru, hudbu, výtvarné umenie a filozofiu: Nemčina je jazyk Goetheho, Kafku, Mozarta, Bacha a Beethovena. Prehĺbte svoj zážitok čítaním a/alebo počúvanim diela v origináli.
 • <b>Študijné a pracovné možnosti v Nemecku:</b> Nemecko prideľuje množstvo štipendií na štúdium v Nemecku. Pre mladých cudzincov sú k dispozícii špeciálne víza a pre vybrané zamestnania existujú zvláštne ustanovenia pre udelenie pracovného povolenia. © Getty Images/Matthias Tunger
  Študijné a pracovné možnosti v Nemecku: Nemecko prideľuje množstvo štipendií na štúdium v Nemecku. Pre mladých cudzincov sú k dispozícii špeciálne víza a pre vybrané zamestnania existujú zvláštne ustanovenia pre udelenie pracovného povolenia.

Ja&nemčina

Prečo sa učiť nemecky podľa výhercov prvého e-learningového kurzu Ja&nemčina. Obidve videá vznikli v rámci projektu Chcem (sa) učiť nemčinu.
Video Jakuba Šventa
Video Andreja Klča

 

© Goethe-Institut