Ďalšie vzdelávanie

Goetheho inštitút ponúka každý rok viac ako 1 000 seminárov pre učiteľky a učiteľov nemčiny vo všetkých kútoch sveta a online.

Koncepty a materiály

Ponúkame Vám učebné materiály a zaujímavé podnety pre Vaše vyučovanie. Informujte sa o aktuálnych témach z metodiky a didaktiky nemčiny ako cudzieho jazyka a nemčiny ako druhého jazyka.