Impressum

Dodávateľ

Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Telefón: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Register záujmových združení

Amtsgericht München, VR 5007

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

DE 129516430

Zastúpenie

Predstavenstvo: Johannes Ebert, Rainer Pollack

Zodpovední podľa § 18 Medienstaatsvertrag (MSTV)

Jakob Racek
Vedúca Oddelenia informácií
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München

Články, pri ktorých sú uvedené mená autorov, nereprodukujú vždy názor redakcie.

Právne informácie o forme organizácie

Goethe-Institut e. V. je organizácia s celosvetovým pôsobením, zameraná na podporu nemeckého jazyka v zahraničí, na udržiavanie medzinárodnej kultúrnej spolupráce a na sprostredkovanie komplexného obrazu o Nemecku prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote.

Pôsobí v rámci svojich stanova na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej so Spolkovou republikou Nemecko.

Táto tiráž platí aj pre všetky medzištátne a inštitucionálne prezentácie Goetheho inštitútu v sociálnych médiách, napríklad pre našu účasť na Facebooku, naše účty na Twitteri a náš kanál na Youtube.

Riešenie spotrebiteľských sporov

Európska komisia prevádzkuje platformu pre riešenie sporov online, ktorú nájdete tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebitelia majú možnosť využívať túto platformu pre urovnávanie svojich sporov. Sme pripravení zúčastniť sa mimosúdneho urovnania sporov pred niektorým zo subjektov riešenia sporov. Príslušným subjektom je Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V. (Spolkový všeobecný zmierovací orgán pri Zmierovacom centre e.V.), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.