Často kladené otázky

Na tomto mieste Vás informujeme o všeobecných a často kladených otázkach týkajúcich sa skúšok Goetheho inštitútu.

Ak máte viac otázok o skúškach Goethe-Zertifikat A1 až C2, informujte sa prosím bezplatne a nezáväzne prostredníctvom osobného poradenstva priamo v našich skúškových centrách (Goetheho inštitúty, Goethe-Zentrá alebo kooperační partneri pre skúšky).