Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Goethe-Test PRO Nemčina pre povolanie Foto (časť): Colourbox

Chceli by ste ...

  • pre Vášu osobnú kariéru: zhodnotiť realisticky svoju jazykovú úroveň / získať podnety pre ďalšie učenie sa jazyka a vhodné kurzy
  • ako firma: otestovať jazykové vedomosti uchádzačov a spolupracovníkov / zhodnotiť výsledky vzdelávania / vytvoriť spoľahlivý základ pre ďalšie vzdelávanie

Skúška Goethe-Test PRO – istota len za 60 minút!

Či už ide o osobnú kariéru v zamestnaní alebo konkurencieschopnosť celej firmy: úspech sa nedostaví len tak. Úspech je založený na dôvere. A dôvera sa buduje vtedy, keď hovoríme tým istým jazykom. Otázka teda znie: Aké dobré sú Vaše znalosti nemčiny? Aké jazykové vedomosti majú Vaši terajší a budúci pracovníci?
 
Jazykový test Goethe-Test PRO: nemčina pre  povolanie Vám na to dá odpoveď. Náš počítačom podporovaný test z nemeckého jazyka zistí rýchlo a spoľahlivo aké sú Vaše schopnosti porozumieť počutému a napísanému textu v zamestnaní.   

Individuálny a s vysokou výpovednou hodnotou

Pomocou modernej technológie určí jazykový test Goethe-Test PRO za 60 až 90 minút dosiahnutú úroveň vedomostí. Všetci účastníci začínajú na tom istom stupni. V priebehu testovania  potom program volí každú úlohu podľa predchádzajúcej odpovede a optimálne sa prispôsobuje príslušnej úrovni jazyka. Prepadnúť teda nemôžete: výsledok s popisom, stanovujúcim Vašu  jazykovú úroveň, vrátane vysvedčenia získate hneď následne. Zároveň Vám test aj ponúka možnosť rozhodnúť sa  napríklad o ďalších formách vzdelávania.
 
Jazykový test Goethe-Test PRO možno využívať flexibilne: po celom svete v niektorých z našich skúškových centier alebo priamo na Vašom pracovisku. Skúšobný test si osvojil metódy Business Language Testing Service (BULATS) a jeho základom je Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (GER).

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) aufgrund des § 31 des UStG.

**) Zobrazovaná zvýhodnená cena platí vtedy, keď ste už absolvovali kurz nemčiny v Goethe-Institut, ktorý prebehol pred menej než šiestimi mesiacmi. Šesť mesiacov sa pritom vzťahuje na obdobie medzi ukončením jazykového kurzu a termínom skúšky z nemčiny. V tomto prípade sa zmení cena automaticky počas procesu rezervácie. Pokiaľ k tomu nedošlo, obráťte sa na svoju kanceláriu pre jazykové kurzy.

Vaša cesta k nám

Namiesto vágnych domnienok chcete mať jasno v tom, aké sú Vaše jazykové znalosti alebo jazykové znalosti Vašich pracovníkov? Tak potom sa s nami priamo skontaktujte! Pripravíme pre Vás nezáväznú ponuku a pomôžeme Vám pri príprave a vykonaní testov.

Radi Vám poradíme pri plánovaní vhodných vzdelávacích foriem a jazykových kurzov pre firmy.

Čo je ešte dôležité?


Demoverzia

Prvý dojem môžete získať teraz bezplatne: 

Kontakt

Ponuka je platná len pre firmy pri minimálnom počte učastníkov 10.
Ak máte záujem o viac informácií a ponuku, obráťte sa, prosím, na:

kurzy@bratislava.goethe.org