Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 modular © Goethe-Institut

Chceli by ste ...

  • sa pripravovať na štúdium v Nemecku
  • v práci preukázať veľmi pokročilé znalosti nemčiny
  • pripravovať sa na činnosti v medicínskej oblasti v Nemecku
  • preukázať svoj pokrok na úrovni C1
  • získať oficiálny a medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat C1 je skúška z nemčiny pre dospelých. Potvrdzuje veľmi pokročilú jazykovú úroveň a zodpovedá piatemu stupňu (C1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykove znalosti (SERR).

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • rozumiete širokej škále náročných dlhších textov a viete pochopiť aj implicitné významy
  • sa viete spontánne a plynule vyjadrovať bez toho, aby ste museli hľadať slová
  • dokážete používať jazyk účinne a flexibilne v spoločenskom a pracovnom živote alebo pri štúdiu
  • sa viete jasne, štruktúrovane a obsiahle vyjadrovať ku komplexným témam
O možnosti oslobodenia od ďalšej prijímacej skúšky z jazyka zahraničných študentov na základe predloženia certifikátu C1 sa prosím pred začiatkom štúdia informujte na svojej vysokej škole príp. na príslušnej škole pripravujúcej na štúdium v Nemecku.
 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) aufgrund des § 31 des UStG.

**) Zobrazovaná zvýhodnená cena platí vtedy, keď ste už absolvovali kurz nemčiny v Goethe-Institut, ktorý prebehol pred menej než šiestimi mesiacmi. Šesť mesiacov sa pritom vzťahuje na obdobie medzi ukončením jazykového kurzu a termínom skúšky z nemčiny. V tomto prípade sa zmení cena automaticky počas procesu rezervácie. Pokiaľ k tomu nedošlo, obráťte sa na svoju kanceláriu pre jazykové kurzy.

Príprava

Materiály na precvičovanie učiva

Tu nájdete sady modelov a online-cvičení, aj bezbariérové a na interaktívne precvičovanie.

Ďalšie informácie

Predpoklady, obsah skúšok a ďalšie informácie k skúške Goethe-Zertifikat C1 získate tu: