Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Chceli by ste ...

  • sa pripravovať na štúdium v Nemecku
  • preukázať pri uchádzaní sa o pracovné miesto pokročilé znalosti nemčiny
  • sa pripraviť na prácu v Nemecku v oblasti zdravotníctva
  • predložiť doklad o Vašom dosiahnutom študijnom výsledku na úrovni B2
  • získať oficiálny a medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat B2 skúška z nemčiny pre mládež a dospelých. Osvedčuje pokročilú jazykovú úroveň a zodpovedá štvrtému stupňu (B2) na šesťstupňovej škále Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • Rozumiete základnému obsahu komplexných textov o konkrétnych a abstraktných témach a vo vlastnej špecializácii rozumiete aj odborným diskusiám.
  • Dokážete sa spontánne a plynule dohovoriť, takže normálny rozhovor s rodenými Nemcami je možný bez väčšej námahy na oboch stranách.
  • Dokážete sa jasne a detailne vyjadrovať o širokom spektre tém, vysvetliť svoj postoj k aktuálnej otázke a uviesť klady a zápory rozličných možností.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) aufgrund des § 31 des UStG.

**) Zobrazovaná zvýhodnená cena platí vtedy, keď ste už absolvovali kurz nemčiny v Goethe-Institut, ktorý prebehol pred menej než šiestimi mesiacmi. Šesť mesiacov sa pritom vzťahuje na obdobie medzi ukončením jazykového kurzu a termínom skúšky z nemčiny. V tomto prípade sa zmení cena automaticky počas procesu rezervácie. Pokiaľ k tomu nedošlo, obráťte sa na svoju kanceláriu pre jazykové kurzy.

Príprava

Materiály na precvičovanie učiva

Tu nájdete sady modelov a online-cvičení, aj bezbariérové a na interaktívne precvičovanie.

Ďalšie informácie

Predpoklady, obsah skúšok a ďalšie informácie k skúške Goethe-Zertifikat B2 získate tu: