Skúšobné centrá na Slovensku

Skúšobné centrá sú inštitúciami, ktoré majú oprávnenie vykonávať skúšky Goetheho inštitútu. Licenční partneri ponúkajú spravidla aj jazykové kurzy, ktoré uchádzačov pripravujú na skúšky.

Skúšky Goetheho inštitútu môžete vykonať aj u našich licenčných partnerov na Slovensku:

RK Centrum UNIVERSA, s.r.o.
Lazovná 11
974 01  Banská Bystrica

Tel.:+ 421 950 520 811
dagmar.feherova@gmail.com
www.universa.sk

Jazyková škola
Palisády 38
811 06 Bratislava
Tel.: + 421 2 54 43 24 37
info@1sjs.sk
www.1sjs.sk

E-Ku inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Tel.:+ 421 37 65 42 452, 65 42 456
Eku@eku.sk
www.eku.sk

REBOLI s.r.o
Dunajská 10B
040 01 Kosice
Tel.:+ 421 905 660713
info@reboli.sk
uzikova@centrum.sk

Žilinská univerzita v Žiline
Ústav celoživotného vzdelávania

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Tel.: - + 421 918 805 226, 905 632 776
katarina.pankuchova@uniza.sk  
www.ucv.uniza.sk