Skúšobné centrá na Slovensku

Skúšky Goetheho inštitútu môžete vykonať aj u našich licenčných partnerov na Slovensku:

RK Centrum UNIVERSA Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia
Kuzmányho 5
974 00 Banská Bystrica
Tel.:+ 421 48 41 47 007, 0918 678 131
info@universa.sk
www.universa.sk

Jazyková škola
Palisády 38
811 06 Bratislava
Tel.: + 421 2 54 43 24 37
info@1sjs.sk
www.1sjs.sk

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých n.o.
Stavbárov 8/8
945 01 Komárno
Tel.:0904 311 520
szaki@szaki.sk
www.szaki.sk

E-Ku inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Tel.:+ 421 37 65 42 452, 65 42 456
Eku@eku.sk
www.eku.sk

REBOLI s.r.o
Bačíkova ul. 3
040 01 Kosice
Tel.:+ 421 905 660713
info@reboli.sk
uzikova@centrum.sk

Jazyková škola Prešov
Plzenská 10
080 01 Prešov
Tel.: + 421 51 77 24 184
jspresov@jspresov.sk
www.jspresov.sk

Jazyková škola Trenčín
Ul. 1. mája 2
911 35 Trenčín
Tel.: + 421 32 74 34 422
jsgajdosova@gmail.com
www.sjstrencin.sk

Žilinská univerzita v Žiline
Ústav celoživotného vzdelávania

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Tel.: - + 421 918 805 226, 905 632 776
katarina.pankuchova@uniza.sk  
www.ucv.uniza.sk