Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Institut Deutschprüfungen Fit in Deutsch 2 Foto: Getty Images/Comstock Images

Chceš …

  • zložiť skúšku z nemčiny pre mladých vo veku od 12 do 16 rokov
  • preukázať jednoduché vedomosti nemčiny
  • preukázať tvoje študijné výsledky na úrovni A2 
  • medzinárodne uznávaný úradný certifikát

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch je skúška z nemčiny pre mladých vo veku od 12 do 16 rokov. Osvedčuje jednoduché jazykové vedomosti a zodpovedá druhému stupňu (A2) na šesťstupňovej kompetenčnej stupnici Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

Zložením skúšky preukážeš, že ...

  • porozumieš často používaným vetám a výrazom v každodenných situáciach a vieš ich použiť.
  • sa dokážeš dorozumieť v jednoduchých, bežných situáciach, v ktorých ide o výmenu informácií o známych a bežných témach.
  • vieš jednoduchým spôsobom, popísať svoj pôvod a vzdelanie, priame okolie a veci súvisiace s bezprostrednými potrebami.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) aufgrund des § 31 des UStG.

**) Zobrazovaná zvýhodnená cena platí vtedy, keď ste už absolvovali kurz nemčiny v Goethe-Institut, ktorý prebehol pred menej než šiestimi mesiacmi. Šesť mesiacov sa pritom vzťahuje na obdobie medzi ukončením jazykového kurzu a termínom skúšky z nemčiny. V tomto prípade sa zmení cena automaticky počas procesu rezervácie. Pokiaľ k tomu nedošlo, obráťte sa na svoju kanceláriu pre jazykové kurzy.

Príprava

Materiály na precvičovanie učiva

Tu nájdeš modelové sady a online-cvičenia aj na interaktívne precvičovanie.

Ďalšie informácie

Predpoklady, obsah skúšky a ďalšie informácie k skúške Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch získaš tu: