Isabel Kreitz podľa Ericha Kästnera Emil und die Detektive (Emil a detektívi)

  • Auszug aus „Emil und die Detektive“ von Isabel Kreitz nach Erich Kästner © Dressler Verlag 2012
    Auszug aus „Emil und die Detektive“ von Isabel Kreitz nach Erich Kästner
    Dressler Verlag 2012
  • Auszug aus „Emil und die Detektive“ von Isabel Kreitz nach Erich Kästner © Dressler Verlag 2012
    Auszug aus „Emil und die Detektive“ von Isabel Kreitz nach Erich Kästner
    Dressler Verlag 2012
Geniálny kúsok hamburgskej výtvarníčky, ktorá obdivuje pôvodného Kästnerovho ilustrátora Waltera Triera a vzdá mu hold vo vlastnej adaptácii komiksu. Je pozoruhodné, ako presne sa jej podarilo vystihnúť jeho štýl a tým aj lokálny kolorit obdobia, kedy dej prebiehal (tridsiate roky v Berlíne).