Arne Jysch Wave and Smile

Auszug aus „Wave and Smile“ von Arne Jysch Auszug aus „Wave and Smile“ von Arne Jysch © Carlsen Verlag 2012
Fiktívny, ale na základe množstva prameňov rešeršovaný príbeh o nasadení spolkovej armády v Afghanistane, ktorý zdôrazňuje na príklade dvoch dôstojníkov a jednej reportérky problémy bezpečnostných síl ISAF. Dobrodružný príbeh, ktorý sa odvíja pri záchrannej misii jedného z dôstojníkov, informuje pod rukou o činnosti nemeckých vojakov v Hindúkuši.