Krisztina Schlachta odporúča
Čo sa stane, ak jednoducho zachránime svet?

Was, wenn wir einfach die Welt retten? © Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2021
Hoci najnovšia kniha Franka Schätzinga nie je román, nechýba jej napätie: desivým spôsobom zachytáva našu prítomnosť, ako aj našu, už teraz veľmi dobre predpovedateľnú budúcnosť. Už dnes je jasné, že globálnu klimatickú krízu, ktorú vyvolala záťaž ľudskej činnosti na životné prostredie, sa nám nepodarí zvrátiť. Ľudská existencia, nadmerné využívanie zdrojov planéty, honba za neustálym hospodárskym rastom a globalizované siete konzumnej spoločnosti ohrozujú ekosystém zeme, ale v každom prípade biologickú podstatu našej vlastnej existencie.

Schätzing zozbieral vo svojej knihe obrovské množstvá užitočných informácií, čím pomáha zorientovať sa v systéme komplexných súvislostí. Čitateľov prevedie všetkými aspektmi globálnej klimatickej krízy a ponúka aj konkrétne návrhy na zmeny a riešenia. Jeho kniha pôsobí spoľahlivo: technologické inovácie a prechod na čisté, neutrálne zdroje energie – dokonca v zmysle energeticko-technologickej revolúcie – by mohli v plnom rozsahu vyriešiť množiace sa problémy z predchádzajúcich rokov. Bez vedomého redukovania súčasnej spotreby a nárokov, ktoré je založené na spoločenskom konsenze, nebudeme môcť ani pribrzdiť následky spletitých problémov vyostrujúcich sa do klimatickej krízy, ani dlhodobo zaistiť ďalšie fungovanie ekosystému – predpokladu existencie ľudstva.

Kiepenheuer & Witsch

Frank Schätzing
Čo sa stane, ak jednoducho zachránime svet? (orig. Was, wenn wir einfach die Welt retten?)
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2021
ISBN: 978-3-46200201-0
335 s.

Zapožičanie audioknihy v digitálnej knižnici Onleihe Goetheho inštitútu
Ukážka z knihy a ohlasy

Recenzie v nemeckých médiách:
Deutschlandfunk Kultur
Bücher.de